5 tips till den som blir utsatt för sexuella trakasserier

Arbetsmiljö 300 kvinnor inom finans-bank och försäkringsbranschen har gått ut med uppropet #inteminskuld #påvåravillkor. Fackförbundet Civilekonomerna reagerar nu med bestörtning på rapporter om sexuella trakasserier inom dessa branscher och ger 5 tips till den som blivit utsatt.

5 tips till den som blir utsatt för sexuella trakasserier

Jaime Aleite, ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsfrågor på Civilekonomerna betonar att vad som framkommit är helt oacceptabelt.

– Nu krävs det krafttag från arbetsgivarna och facken, säger han.

Anmälningar om sexuella trakasserier till förbundets medlemsjour har hittills varit få. Men det aktuella rapporterna tyder på ett stort mörkertal menar Jaime Aleite.

– Ett fall är ett fall för mycket. Arbetsgivarsidan har långtgående lagstadgade skyldigheter att ingripa mot sexuella trakasserier och nu krävs kraftfulla åtgärder för att få bukt med problemet. Även vi fackliga organisationer måste bli bättre på att sprida kunskap om jämställdhet, trakasserier och kränkande särbehandling.  

Förbundet har tagit fram en första-hjälpen lista med 5 tips för de som drabbats av sexuella trakasserier:

Om du blivit utsatt

1. Säg ifrån 

Att säga ifrån på ett otvetydigt sätt leder förhoppningsvis till att vederbörande förstår och kommer till insikt att agerandet är oacceptabelt. Vid en eventuell rättslig prövning kommer dina klargöranden och avståndstaganden vara till din fördel.

2. Skriv ner dina upplevelser

Skriv ned tid, plats och eventuella vittnen. Det kan hjälpa dig vid en utredning. Finns det sms, bilder och/eller e-post så är det bra om det också sparas. Det ger din berättelse än ännu större tyngd och trovärdighet men underlättar också utredningen.

3. Informera arbetsgivaren och facket

Berätta för en chef, någon på HR-avdelningen och/eller ett fackligt ombud. Arbetsgivaren är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder. Åtgärder kan vara ett tillrättavisande samtal, en varning, omplacering, avsked och/eller en polisanmälan.

4. Rätt till information

Arbetsgivaren ska värna om dina rättigheter och din integritet. När du har informerat arbetsgivaren är det därför viktigt att få närmare information om processen. Exempel är vad som kommer att hända, vem som utreder och hur utredningen kommer att presenteras.

5. Kräv stöd

Du kan kräva att få olika former av stöd under utredningen och för tiden därefter, för att underlätta återgången till ett normalt arbetsliv. Här bör arbetsgivaren, företagshälsovården, skyddsombud eller facket lokalt på olika sätt kunna stödja dig under resans gång.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.