5 konkurrensfördelar som väger tyngre än pris

Konkurrens Störningarna i de globala leveranskedjorna har fått många företag att flytta hem sin produktion från lågkostnadsländer. Men även om svenska tillverkningsföretag inte kan konkurrera med pris finns andra konkurrensfördelar som väger minst lika tungt, som till exempel kvalitet, menar Cinzia Sansone i en färsk doktorsavhandling.

5 konkurrensfördelar som väger tyngre än pris
Kvalitet är ett viktigt konkurrensmedel för svenska företag. Foto: Stock Adobe.

Pandemin i kombination med andra störningar i leveranskedjorna, som till exempel containerbrist och stopp i Suezkanalen, har gjort att svenska företag nu börjar se om sitt hus och ta hem produktionen från lågkostnadsländer. Många tillverkningsföretag har insett värdet av att ha underleverantörerna på nära håll för att säkra produktionen.

Cinzia Sansone, Tekniska högskolan, Jönköping.
Cinzia Sansone, Tekniska högskolan, Jönköping.

I sin doktorsavhandling har Cinzia Sansone, Tekniska högskolan i Jönköping, studerat vad svenska tillverkningsföretag kan konkurrera med om de inte kan göra det med pris. I studien ingår företag med tillverkning av fordon, kontorsmaterial, textil, plast och medicinska produkter.

Fem faktorer

Cinzia Sansone lyfter framförallt fram fem faktorer som svenska företag kan konkurrera med istället för ett lågt pris:

  • Kvalitet – produkter med hög kvalitet.
  • Tid – korta leveranstider.
  • Flexibilitet – skräddarsydda produkter och brett sortiment.
  • Innovation – innovativa lösningar för produkter och tjänster.
  • Hållbarhet – hänsyn till miljö och klimat vid produktion.

Inom just kvalitetsområdet har svenska tillverkningsföretag stora möjligheter att hävda sig väl gentemot konkurrenter i lågkostnadsländer, menar hon.

– Sverige är ett resursstarkt land med stor tillgång till teknik, innovativa leverantörer och kvalificerad arbetskraft. Men för att lyckas krävs ett tydligt kvalitetsfokus på flera plan, som produkt, process, leverans och varumärke, säger Cinzia Sansone.

Medvetenhet kring hållbarhet

Även hållbarhet är ett område som får en allt större betydelse. Cinzia Sansone har i arbetet med sin avhandling överraskats av att svenska tillverkningsföretag har en så stor medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna.

– Många företag har ett tydligt fokus på att tillverka miljövänliga produkter genom miljövänliga processer, säger hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.