5 höjdpunkter på Ledninsgruppsdagen 2020

Affärerna Nu är programmet för Vd-tidningens heldagskonferens Ledningsgruppsdagen klar. Konferensen som hålls den 5 februari 2020 har lockat till sig ett spännande fält av föreläsare. Här kommer Sveriges ledningsgrupper få konkreta råd och redskap för att kunna driva ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete.

5 höjdpunkter på Ledninsgruppsdagen 2020

Bakom konferensen står Vd-tidningens redaktion. De har byggt programmet utifrån ett nyttighetsperspektiv för hela ledningsgruppen. Många av föreläsarna har tidningens journalister mött under sitt arbete. Därför representerar programmet de bästa rådgivarna för ledningsgrupper i medelstora företag som går att hitta på marknaden. Här är ett urval ur programmet:

1. Svante Randlert – Hur skapar man ett drömföretag att arbeta på

Hur blir man en drömarbetsgivare? Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. Här levereras inspiration och modeller för hur ni kan bli varje arbetstagares dröm.

2. Hanna Sweijer – Konsten att lyckas med strategigenomförande och att nå företagsmålen

Brukar genomförandet av strategier för att nå de övergripande företagsmålen vara svårt och ta lång tid? Känner alla medarbetare till vad företagets viktigast mål är och hur var och en bidrar till att nå dessa? Här får ni fördjupad kunskap inom strategiska initiativ men även insikter om vad som är det viktigaste kopplat till tid och pengar samt hur en ledningsgrupp bör arbeta för att lyckas med strategigenomförande.

3. Kelly Odell – Så skapas en förändrings- och prestationskultur

Att åstadkomma förändring i en verksamhet, det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare, är krångligare än man tror. Det är lätt att fastna i gamla rutiner. Här lyfts det fram hur man får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent i syfte att förverkliga en vision. Här lyfts också en modell över hur man gör en förändringsprocess.

4. Anders Ludin – Så skapas en drivande och utvecklande ledningsgrupp

Hur leds en framgångsrik ledningsgrupp som driver utveckling? Vilken sammansättning ska den ha för att få framdrift? Vilka är de största fallgroparna och hur undviks dem? Vilka arbetsformers ska man ha och hur kommunicerar man med resten av organisationen?

5. Heléne Arvidsson, gr8 meetings – Möteskultur, en ledningsstrategisk fråga

Mötet är ett av de absolut viktigaste verktygen för chefer och ledningsgrupper för att få en organisation att röra sig i rätt riktning och åstadkomma goda resultat. Heléne kommer dela med sig konkreta råd och verktyg för att säkerställa att era möten har en tydlig koppling till er affärsplan. Effekten är en högre genomförandekraft och att ni når era mål snabbare. Hon belyser även hur ni kan använda era möten för att driva förändringar och skapa den kultur ni vill ha.

För hela programinnehållet – klicka här. Ledningsgruppsdagen kommer att hållas 5 februari 2020 i Stockholm.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.