3 tips för ett lyckat generationsskifte

Ägare & Styrelse Det finns mycket att tänka på när det är dags för ett generationsskifte i företaget. Här presenteras
några tips och tankar kring detta.

3 tips för ett lyckat generationsskifte

Juristen George Jansizian vid juristbyrån Freja Partner konstaterar att vid ett generationsskifte är något av det viktigaste att veta vad överlåtarna vill för att försöka få deras önskemål att fungera med övertagarens möjligheter. Det är inte alltid dessa två pusselbitar går ihop eftersom överlåtelseobjektets värde, finansieringsmöjligheter, syskonkompensation, samt andra juridiska regelverk kan utgöra hinder för hur överlåtaren vill att generationsskiftet ska hanteras.

– Men det viktiga är att påbörja processen nu, det vill säga medan man lever eftersom överlåtaren inte vet utfallet när denne inte längre lever. Ett generationsskifte utgör därför en konkret möjlighet att bestämma över skiftet av ens egendom under sin livstid och därmed undvika risker kring en framtida arvstvist, säger George Jansizian.

Läs mer: Projekt ska göra det enklare att köpa och sälja företag

Han betonar vikten av att involvera alla och att alla får komma till tals. Det förekommer nämligen att den tilltänkta övertagaren inte alltid är den som i slutändan tar över företaget eller fastigheten.

– Ofta har överlåtarna en bestämd bild av vem som är intresserad av att ingå i ett generationsskifte, vilket leder till att de inte har vidgat sina vyer. Den tilltänka övertagaren behöver inte alltid vara den mest lämpliga.

Läs mer: Ny bok om generationsskiften

George Jansizian poängterar, främst av juridiska skäl, men också av känslomässiga skäl för parterna att det blir rättvist.

– Som min gamla juristchef och mentor inom generationsskifte en gång sa, ”den absoluta rättvisan, den är väldigt svår att uppnå, men vi jurister kan se till att parterna kommer så nära den absoluta rättvisan som det bara går.”

George Jansizians 3 snabba tips inför ett generationsskifte

• Inventera vad parterna vill åstadkomma med generationsskiftet och se till att anlita en duktig jurist som kan leda processen framåt.

• Upprätta en PM (pro memoria) för att utvärdera vad alla parter vill och hur de ska nå sitt gemensamma mål.

• Värdera bolaget, fastigheten eller det objekt som ska överlåtas och kom ihåg, den tilltänka övertagaren är inte alltid den som är bäst lämpad. Det är viktigt att anlita en ekonomisk rådgivare för att utreda finansieringsmöjligheter med mera.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.