nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

George Jansizian

3 tips för ett lyckat generationsskifte

Det finns mycket att tänka på när det är dags för ett generationsskifte i företaget. Här presenteras
några tips och tankar kring detta.

Juristen George Jansizian vid juristbyrån Freja Partner konstaterar att vid ett generationsskifte är något av det viktigaste att veta vad överlåtarna vill för att försöka få deras önskemål att fungera med övertagarens möjligheter. Det är inte alltid dessa två pusselbitar går ihop eftersom överlåtelseobjektets värde, finansieringsmöjligheter, syskonkompensation, samt andra juridiska regelverk kan utgöra hinder för hur överlåtaren vill att generationsskiftet ska hanteras.

– Men det viktiga är att påbörja processen nu, det vill säga medan man lever eftersom överlåtaren inte vet utfallet när denne inte längre lever. Ett generationsskifte utgör därför en konkret möjlighet att bestämma över skiftet av ens egendom under sin livstid och därmed undvika risker kring en framtida arvstvist, säger George Jansizian.

Läs mer: Projekt ska göra det enklare att köpa och sälja företag

Han betonar vikten av att involvera alla och att alla får komma till tals. Det förekommer nämligen att den tilltänkta övertagaren inte alltid är den som i slutändan tar över företaget eller fastigheten.

– Ofta har överlåtarna en bestämd bild av vem som är intresserad av att ingå i ett generationsskifte, vilket leder till att de inte har vidgat sina vyer. Den tilltänka övertagaren behöver inte alltid vara den mest lämpliga.

Läs mer: Ny bok om generationsskiften

George Jansizian poängterar, främst av juridiska skäl, men också av känslomässiga skäl för parterna att det blir rättvist.

– Som min gamla juristchef och mentor inom generationsskifte en gång sa, ”den absoluta rättvisan, den är väldigt svår att uppnå, men vi jurister kan se till att parterna kommer så nära den absoluta rättvisan som det bara går.”

George Jansizians 3 snabba tips inför ett generationsskifte

• Inventera vad parterna vill åstadkomma med generationsskiftet och se till att anlita en duktig jurist som kan leda processen framåt.

• Upprätta en PM (pro memoria) för att utvärdera vad alla parter vill och hur de ska nå sitt gemensamma mål.

• Värdera bolaget, fastigheten eller det objekt som ska överlåtas och kom ihåg, den tilltänka övertagaren är inte alltid den som är bäst lämpad. Det är viktigt att anlita en ekonomisk rådgivare för att utreda finansieringsmöjligheter med mera.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här