3 anledningar till att man inte förbättrar de interna mötena

Möten Ineffektiva interna möten i Sverige kostar miljarder kronor bara i lönekostnad. Men trots att de flesta vill frigöra tid i sina organisationer samt personliga scheman och att onödiga möten skulle frigöra tid så får det vänta och vänta och ytterligare vänta. Heléne Arvidsson, vd gr8 meeting, förklarar varför.

3 anledningar till att man inte förbättrar de interna mötena

Interna möten påverkar de allra flesta i en organisation och på arbetsplatser runt om i Sverige varje vecka och för många dagligen. I våra möten utvecklar vi våra verksamheter och ser till att vi tillsammans hjälps åt så att vi når våra mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Tyvärr så upplever de flesta medarbetarna och chefer inte att de interna mötena som väl investerad tid och att mötena inte är effektiva eller energigivande.

Högst befogade frågor att ställa på varje arbetsplats är enligt Heléne Arvidsson:

Hur bra anser vi att våra interna möten är?

Har vi koll på vilka möten vi har?

Varför har vi de olika mötena?

Är det tydligt vad vi ska åstadkomma på våra möten?

Har vi ett önskvärt beteende på våra möten?

Hon konstaterar att interna möten är en ledningstratgisk fråga och ansvar. Här behöver vi enligt henne ett ”top down ledarskap” och om och när de interna mötena ska förbättras behöver ledningen vara drivande och involverade.

– Vi möts av både rädsla och osäkerhet från personer i ledande befattningar av de interna mötena och den egna möteskulturen. Trots insikt att mötena både kan och borde förbättras på flera områden och att frigöra tid är det som lockar så får vi ta det sen, det är för mycket annat just nu.

Det är här rädslan och osäkerheten kommer in i bilden, frågan är varför? Och rädsla för vad?

Heléne Arvidsson har primärt noterat tre anledningar.

1. Man ser de interna mötena och möteskulturen som ytterligare en process eller ett projekt, vilket man verkligen inte mäktar med.

2. En föreställning om att förbättra de interna mötena innebär stora resurser i form av tid och pengar.

3. Eftersom få i ledande befattningar har någon utbildning kring hur man strategiskt skapar en hållbar möteskultur så fruktar man anledning nr 1 & 2.

Hennes uppfattning är att mötena/möteskulturen inte är en process eller ett projekt.

– Våra möten är kittet mellan allt vi gör. Det är inte resurskrävande. Att förbättra möteskulturen görs genom att koppla ihop mötena med befintliga processer såsom medarbetarundersökningar, mål, verksamhetsplan, ledarskapsutbildningar och synliggöra tiden vi deltar i möten.

Hon efterlyser ägandeskap, mod och kompetens kring våra möten.

– För att vi ska få bättre möten på våra arbetsplatser behöver våra chefer och ledare ta ansvaret för de interna mötena och ha modet att skapa en hållbar möteskultur. Min förhoppning är att vi under 2020 får se flera goda exempel och förebilder, avslutar Heléne Arvidsson.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.