Slösmöten kostar 75 miljarder kronor varje år

Möten En ny undersökning från Svenska Möten visar att allt fler företag tar sina möten på allvar. Men fortfarande spenderas 2,5 veckor per person på inneffektiva möten till en kostnad av 75 miljarder kronor.

Slösmöten kostar 75 miljarder kronor varje år
Foto: Adobe Stock

Företag har investerat i utbildning och trenden är tydlig, svenska tjänstepersoner deltar i färre slösmöten och kostnaden för dessa har mer än halverats sedan första mätningen 2013, visar en undersökning som Svenska Möten gjort. Men fortfarande spenderas 2,5 veckor per person och år på ineffektiva möten till en kostnad om 75 miljarder kronor, att jämföra med 2017 då Sveriges företag slösade bort 4 veckor och 117 miljarder, visar beräkningar som företaget 3S gjort.

– Vi jobbar hårt för att uppmärksamma slösmöten och lyfta fram vikten av utbildning som en lösning. Det är otroligt roligt att se den positiva utvecklingen, säger Sylvia Nylin, vd Svenska Möten.

Svenska Mötens undersökning visar visar att allt fler företag tar sina möten på allvar. Alltjämt har bara hälften av företagen uppsatta spelregler för möten, men 44 procent uppger att de har fått mötesutbildning (28% 2017) och 43 procent att företaget har ansvariga för möteskvalitet och kultur (19% 2017).

Fortfarande upplevs 36 procent av mötena som slösmöten – ineffektiva möten utan syfte och mål (50% 2017) och tiden som läggs på möten har minskat till 7,1 timmar i veckan (8 h 2017).

– Vi kommer att fortsätta kampen mot slösmöten, det är nolltolerans som gäller, samtidigt som vi nu vänder blicken mot hållbara mötent, avslutar Sylvia Nylin, vd Svenska Möten.

Svenska Möten tar också tempen på vilka personer svenskar helst vill ha ett möte med. Tio i topplistan 2019:

1. Donald Trump (5)

2. Kungen (8)

3. Greta Thunberg (ny)

4. Stefan Löfven (ny)

5. Leif GW Persson (2)

6. Bill Gates (ny)

7. Barack Obama (1)

8. Zlatan (9)

9. Vladimir Putin (ny)

10. Petter Stordalen (6)

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.