13 förslag som sänker elräkningen och spar energi

Verktygslådan Skyhöga elpriser väntar under hösten och vintern 2022. För att minska hushållens och företagens elkonsumtion föreslår nu Stockholms Handelskammare 13 åtgärder som ger effekt både på kort och lång sikt.

13 förslag som sänker elräkningen och spar energi
Med relativt enkla åtgärder kan hushåll och företag få hjälp att minska sin elkonsumtion. Foto: Adobe Stock

Med relativt enkla åtgärder kan hushåll och företag få hjälp att minska sin elkonsumtion så att de klarar av att betala sina elräkningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Att förbanna gårdagens energipolitik och planera för ny elproduktion om femton år gör inte elräkningen lägre i vinter. Det är obegripligt att partierna inte föreslår åtgärder som gör att människor enklare kan sänka sin elkonsumtion och därmed snabbt påverka sin elräkning, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

13 förslag på åtgärder för svensk ekonomi

Energieffektivisering

1. Utöka Grön teknik-avdraget till 50 procent för alla sorters energibesparande installationer och utrustningar. Avdraget bör även utökas till att innefatta installationer som främjar efterfrågeflexibilitet, exempelvis smarta styrdon för värmepumpar eller radiatorer. Men även energibesparande uppgradering till bergvärme, solceller eller luftvärmepump bör omfattas.

2. Höj Grön teknik-avdraget till 100 000 kronor per person.

3. Inrätta investeringsstöd för energibesparande åtgärder som inte omfattas av Grön teknik-avdraget. 50 procent av kostnaden för materialet bör ges som statligt stöd.

4. Ta bort kommunala avgifter för ansökningar/anmälningar om bergvärme och solceller.

5. Slopa bygglovskrav för solcellsinstallation

Ta bort bygglovskrav för installation av solceller – detta bör endast vara anmälningspliktigt gentemot kommunen.

6. Ingen elskatt för timprisavtal under tre år, för att öka efterfrågeflexibiliteten hos kunderna.

7. Omfattande informationskampanj, riktad mot svenska hushåll, kring hur man kan energieffektivisera sitt hem.

Förstärk energiproduktionen

8. Avbryt omprövningen av svensk vattenkraft. Det är inte läge att stänga ner ytterligare energiproduktion.

9. Avskaffa avfallsförbränningsskatten och biooljeskatten för att främja ökad energiproduktion under en treårsperiod, under det att vi utvärderar den framtida beskattningen.

Mildra kostnadssmällen

10. Sänk momsen på el.

11. Sänk elskatten generellt, men avskaffa den för timprisavtal tillfälligt (se ovan).

12. Ytterligare beredskap för stöttning av de mest berörda kunderna.

13. Återbäring av flaskhalsintäkterna från Svenska Kraftnät riktat till de kunder som drabbas av flaskhalsar i elnätet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.