Varför krackelerar värdegrundsarbetet?

Värdegrundsarbete Många företag lägger stor vikt vid att formulera sin värdegrund och när den väl är satt läggs mycket energi på att få medarbetarna med på tåget. Men frågan är hur effektivt allt detta är? Värderingar är trots allt något högst personligt och risken är stor att en gemensam värdegrund bara blir ”läpparnas bekännelse”.

Varför krackelerar värdegrundsarbetet?

En som funderat mycket kring värderingsfrågor är Marika Skärvik som varit ledare och chef sedan början av 1990-talet. Hon blev 2005 vald till ”Årets Chef” och varit mentor sedan början av 2000-talet. Nu är hon vd för företaget Performancepotential som hon grundat. Varje år, sedan 2012, genomför PerformancePotential Potentialbarometern som är en undersökning av värderings- och kulturfrågor. Den bygger på svar från cirka 500 personer i ledande ställning, inom privat och publik sektor i Sverige

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Marika Skärvik konstaterar inledningsvis att vi människor slåss som mest för att just vår värdering är den som ska gälla.

– Rent generellt har vi väldigt svårt att acceptera någon annans värdering och norm om den totalt strider mot vår egen. Det är vår egen norm som gäller och vi tror ofta att vi kan ändra någon annans norm, säger hon.

Marika Skärvik menar att värderingsarbetet är mycket mer komplext än vad man först kan tro.

Det är dock enligt henne nästan omöjligt att ändra en annan persons sätt att värdera saker på.

– De flesta kan inte konkret beskriva vad de har för värdering eller varför. Vi kan prata om demokrati eller diktatur, om idealism eller realism, men vi vet oftast inte varför vi har dessa starka känslor för ett eller annat alternativ.

Högst personliga värderingar

Eftersom värderingar är högst personliga och ligger djupt i våra normer, är det vanligt att vi använder värderingar som argument för att vi inte fungerar tillsammans.

– Vi tar gärna till oss värderingsord som vi lärt oss är bra. Men det finns inga dåliga eller bra värderingar. Det finns bara olika sätt att prioritera vad som är viktigt känslomässigt, menar Marika Skärvik.

Det innebär enligt henne att vi kan uppleva att vi har olika syn på viktiga frågor, men att vi sällan kan beskriva med ord vad det innebär.

– I många verksamheter, läggs det mycket tid på att komma fram till gemensamma värderingar, eller ord som beskriver dessa. Min erfarenhet är att det lätt kan bli bara ord. För att verkligen kunna hitta en gemensam värderingsgrund, behöver var och en förstå hur han eller hon prioriterar sina värderingar. Det innebär att vi även tolkar värderingar utifrån vår egen inriktning.

Som exempel tar hon värderingen ”engagemang” som är vanligt förekommande i gemensamma värderingar för ett företag.

– Det är egentligen inte ens en värdering utan ett beteende och det tolkas olika beroende på vilka personliga erfarenheter och preferenser man har. Det leder till att den valda värdegrunden direkt får flera olika tolkningar i stället för en kollektiv sådan. Om människor får tillgång till sina sanna värderingar, i stället för att påtvingas ord som saknar betydelse för var och en, kan man förstå företagskulturen i grunden och att de beteenden som syns speglar verkligheten, istället för en fabricerad önskedröm, säger Marika Skärvik.

Ger och tar energi

Värderingar handlar enligt henne om det vi omedvetet prioriterar och har behov av.

– Våra värderingar både ger och tar energi. Att bli medveten om sina värderingar och kanske också var de kommer ifrån, ger oss en styrka att förstå våra behov, men också andras. På det sättet kan vi faktiskt bli bättre på att möta de som inte har samma emotionella prioritet som vi själva har.

I Potentialbarometern 2019 anger majoriteten av cheferna att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de allra viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna.

– Trots det hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Vår undersökning visar att arbetet istället sker baserat på magkänsla, med få inslag av fakta, berättar Marika Skärvik.

I verkligheten lägger företagen väldigt lite tid och saknar objektiva former för att säkerställa värderingarna. Dessutom görs enligt undersökningen sällan matchning mot

verksamhetskulturen, till exempel i samband med rekrytering.

– Den som sitter i en anställningsintervju vill ju ha jobbet och ställer då självklart upp på företagets värderingar.

Objektiva metoder

Att använda sig av objektiva metoder för att ta reda på kandidatens sanna, personliga och prioriterade värderingar sker i väldigt liten utsträckning.

– Det finns en stor risk att ledare invaggar sig själva i en falsk trygghet att värderingsarbetet leder till konkreta resultat och ger utökad kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas.

Hon menar att värderingsarbetet är mycket mer komplext än vad man först kan tro.

– Det uppstår ett gap mellan ledningens vision och medarbetarnas motivation. Det kan i många fall bli ”läpparnas bekännelse”, där man tror att värderingarna hjälper till att nå sina mål, men i verkligheten arbetar var och en fortfarande utifrån sitt eget sätt. Genom att avsätta tid åt att ta reda på varje individs värderingar, vilket kan göras med digitala verktyg enkelt och smidigt, kan en verksamhet snabbt få en objektiv bild över sin företagskultur och sedan bygga vidare på den grunden. Jag har själv använt ett sådant verktyg i flera verksamheter med goda resultat, avslutar Marika Skärvik.

Fakta

5 tips på hur man lyckas med värdegrundsarbetet

  1. Låt ledningen definiera de värderingsord som mappar mot den verksamhet man bedriver och vill kommunicera externt. Värderingar är ändå något som måste spegla strategin och inriktningen och är i inledningsskedet ett ledningsansvar.
  2. Ta redan på var och ens personliga värderingar utifrån modeller som är forskningsgrundade och som ger objektiva svar.
  3. Låt summan av de personliga värderingarna bilda grunden för företagskulturen och utifrån de se hur dessa mappar mot de av ledningen definierade värderingarna.
  4. Låt varje medarbetare fylla de definierade värderingsorden med de egna värderingarna. Ni kommer att se att samma värderingsord kommer att placeras olika beroende på person.
  5. Kontinuerligt utbilda i vad värderingarna verkligen betyder för var och en och hur dessa kan stötta och stärka den företagskultur som verksamheten vill kommunicera internt och externt. Definiera också vilka ageranden som man likställer med de värderingar som definierats eller valts.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.