nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Tre tips för att lyckas med digitaliseringen

I en ny global studie som genomförts av Oxford Economics på uppdrag av it-företaget SAS kring digital transformation sticker det ut en liten grupp på tre procent av 3 000 tillfrågade chefer från 17 länder, inklusive Sverige. Dessa ledare satsar på kundupplevelser och att ha en teknisk plattform som tillåter parallella satsningar på ny teknik.

Medelstora företag har liknande digitala utmaningar som större företag trots att de inte har samma resurser. De måste snabbt se över sina verksamheter, produkter och tjänster – och samtidigt vara öppna för helt nya affärsmodeller. Det framkommer i studien ”The Digital Transformation Executive Study” som omfattar över 1 300 företag med en omsättning på mindre än 500 miljoner dollar, plus ett antal företag som omsätter upp till 1 miljard dollar som jämförelse.

För att lyckas med sin digitalisering menar Oxford Economics att medelstora företag måste:

• Bygga en stark teknisk grund som tillåter att de kontinuerligt förbättrar sin produktion och sina processer, produkter och tjänster.

• Ha en strategisk plan för sina medarbetare, inklusive rekrytering, vidareutbildning och åtgärder för att behålla personal.

• Tänka bortanför it och låta verksamheten vara involverad i innovationsarbetet.

I den nya studien framkommer att över hälften av de medelstora företagen ser digital transformation som ett av de viktigaste affärsmålen. Och det måste gå snabbt – över 80 procent uppger att den digitala satsningen är viktig eller helt kritisk för företagets överlevnad. 

Betydligt fler större företag anser att digitalisering är viktigt och helt avgörande för att överleva (74 procent) jämfört med mindre företag (55 procent). Men den skillnaden försvinner i stort sett helt när företagen blickar framåt mot de kommande två åren.

Företagen använder digitaliseringen för att snabbare kunna lansera nya produkter och tjänster – och för att få nya kunder. Medelstora företag har främst digitaliserat sin sälj- och marknadsföring men den påverkar också deras arbete inom strategi och planering samt produktion.

Enligt studien ses ledarskap och rekrytering som kritiska faktorer, men vem bör leda digitaliseringen i medelstora företag och har man rätt strukturer i dag? Oxford Economics anser att många måste bygga om sina organisationer och definiera nya ledarroller för att kunna möta de nya kraven. 

Medelstora företag ökar nu sina investeringar inom framförallt verktyg för mobila och molnbaserade tjänster. De väljer också att investera i lösningar för big data och analys (57 procent) och sakernas internet (52 procent). Rapporten visar tydligt att större företag med en omsättning på över en miljard dollar investerar betydligt mer (74 procent) i big data och analys jämfört med företag som omsätter mellan 100-250 miljoner dollar (43 procent).

I undersökningen stack en liten grupp på tre procent ut bland alla företag. De betecknas som ledare inom digital transformation eftersom de uppfyller fyra viktiga kriterier:

• Fokus på verklig transformation

De undviker kortsiktiga förändringar och jobbar hellre med förändringar över hela organisationen. Digitaliseringen blir en möjlighet att hitta nya affärsmodeller.

• Först ändra de funktioner som kunderna möter

De ser kundupplevelsen som nyckeln till en framgångsrik digital transformation. De har också lyckats koppla samman sina kundsatsningar med interna affärsprocesser, partner och leverantörer.

• Investerar i nästa generations teknik med hjälp av en bimodal arkitektur

Bimodal IT separerar hur man hanterar sin grundteknik och mer avancerade lösningar som kräver snabb utveckling. Därför kan de behålla sina grundfunktioner och samtidigt investera i  till exempel molnet, företagsmobilitet, big data, analys, sakernas internet, maskininlärning och artificiell intelligens.

• Prioriterar talanger

Behovet av kompetens inom digital transformation är mycket stort och de satsar hårt på rekrytering och utbildning. Verktygen är designade för att förbättra medarbetarnas engagemang och möta kravet på nya sätt att arbeta.

I studien framkommer också att:

• Tekniken är avgörande

Ledningen förväntar sig ny teknik och att förändringarna kommer att ha en stark påverkan på deras organisation under de kommande två åren. Närmare 75 procent av cheferna säger att teknik är avgörande för tillväxt, konkurrenskraft och att förbättra kundupplevelsen.

• Medarbetarna är centrala

Effektivt ledarskap ses som den viktigaste faktorn för att lyckas och medarbetarna måste ha de senaste färdigheterna.

• Transformation driver resultat

Medelstora företag förväntar sig att digitaliseringen ska förbättra resultatet inom en rad olika funktioner.

Taggar:,

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här