Talangkrig som kan vinnas internt

Kompetensutveckling I Manpowers undersökning Talent Shortage visar det sig att 42 procent av arbetsgivarna i Sverige saknar tillgång till rätt kompetens. Problemet med talangbrist återfinns i hela landet och kors och tvärs bland olika branscher.

Talangkrig som kan vinnas internt

ManpowerGroup har intervjuat över 40 000 hr-chefer i 43 länder i deras årliga Talent Shortage undersökning, 700 har intervjuats i Sverige. Undersökningen visar att 45 procent av arbetsgivarna har problem med att hitta passande kompetens. Sveriges resultat, 42 procent, ligger precis under det globala snittet, medan kompetensbristen är högst i Japan med 89 procent och lägst i Kina med 13 procent.

Tre av fyra svenska arbetsgivare har ett stigande fokus på vidareutbildning av befintliga anställda i hopp om att lösa denna kompetensbrist.

– Ett globalt talangkrig är igång, och det är viktigt för företag att tänka taktiskt. Majoriteten av de företag vi träffar använder stora resurser samt en hel del energi på rekryteringsprocessen istället för att upprätthålla och utveckla de talanger de redan har lagt ner tid på att anställa. Om företagen vill vinna talangkriget är det viktigt att de allokerar tid till att motivera, utveckla och behålla deras existerande talanger, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft ett företag som arbetar med hr inom talangstyrning.

I takt med att ekonomierna förbättras och konkurrensen på arbetsmarknaden skärps inser fler företag vikten av – och den konkurrensmässiga fördelen i – att ha engagerad arbetskraft. Detta kan ses på bottenlinjen i form av högre produktivitet och innovation, två betydelsefulla element för alla företag. Det är i kampen om att uppnå engagerad arbetskraft där begreppet Employee Experience kommer in i bilden, eftersom syftet är att motivera, utveckla och bibehålla existerande talanger i företaget.

Läs mer: Mix av kompetenser behövs

– Företag bör fokusera på att skapa en miljö som främjar intern tillväxt, förtroende och samarbete för att förbättra medarbetarupplevelsen och engagemanget. Eftersom många anställda definierar sig själva genom sitt arbete är det viktigt att företag involverar och motiverar medarbetarna med hänsyn till deras personliga önskemål om utveckling på arbetsplatsen, tillägger Allan Nygaard.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.