Sverige inte längre i topp när det gäller engelskan

Språkkunskaper I en ny rapport konstateras att Sverige halkar ned till andra plats över kunskaper i engelska. Nu är det Nederländerna som tagit över topplaceringen.

Sverige inte längre i topp när det gäller engelskan
Foto: Adobe Stock

Sverige halkar ner till en andraplats i utbildningsföretaget EF Education Firsts globala rapport över kunskaper i engelska. Trots att poängen sjunker rejält i år, är Sverige den nation som haft flest förstaplaceringar sedan rapportens start 2012, och det är de unga i åldern 18–20 som besitter de främsta kunskaperna.

Över 2,3 miljoner personer i 100 länder och regioner världen över har deltagit i årets undersökning.

Topp 5

1. Nederländerna

2. Sverige

3. Norge

4. Danmark

5. Singapore

I Sverige är det de unga, 18–20-åringarna, som har bäst kunskaper i engelska, att jämföra med det globala snittet där det istället är en något äldre ålderskategori, 26–30-åringar, som har de bästa kunskaperna.

Trots varierande poängnivå har Sverige placerat sig topp 3 varje år sedan 2012, och har också innehaft förstaplatsen fler gånger än något annat land (Sverige – 4 gånger, Nederländerna – 3 gånger, Danmark – 1 gång, Norge – 1 gång).

Sveriges goda resultat historiskt sett kan bland annat förklaras av vår förmåga att ta till oss ny teknik. Över åren syns en konsekvent korrelation mellan engelskkunskaper och olika mått på teknikanvändning, såsom antalet säkra servrar per capita, export av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och bredbandsabonnemang. Dock har Sveriges poängnivå stagnerat sedan 2015.

– Trots att vi över tid är världsledande har vi inte förbättrat våra kunskaper avsevärt under de senaste åren. Därför blir det viktigt att fråga sig hur vi i Sverige kan arbeta framöver för att bli ännu bättre, snarare än att vila på gamla meriter. Samtidigt är det väldigt positivt för Sverige och landets framtida konkurrenskraft att det är just de unga som är allra bäst på engelska, säger EFs Sverigechef Malin Ankarberg.

Rapporten visar att det finns en hög korrelation mellan engelskkunskaper och det så kallade Global Talent Competitivity Index, vilket utvärderar ett lands förmåga att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad arbetskraft.

Rapporten kartlägger även engelskkunskaper inom näringslivet, och visar att det finns en tydlig skillnad mellan privat och offentlig sektor. Myndigheter och utbildningssektorn ligger långt efter det privata näringslivet. De högsta genomsnittliga kunskaperna finns inom läkemedelsindustrin, finanssektorn och IT-sektorn.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.