Svårare hitta rätt kompetens i sämre tider

Rekrytering När konjunkturen dalar blir det svårare, inte lättare, att locka rätt kompetens. Det menar Universum i sin framtidsspaning, där de också pekar på att organisationens värderingar är viktiga för kompetensförsörjningen.

Svårare hitta rätt kompetens i sämre tider

I sin framtidsspaning Talent Outlook 2020 konstaterar Universum att det finns många signaler som pekar på en ekonomisk avmattning de närmaste åren. Pessimismen ökar generellt i världen, även om det i utvecklingsländerna finns en större andel som tror att deras ekonomiska framtid ska bli bättre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Universum, som kallar sig specialister på Employer Branding, resonerar sedan kring vad detta kan innebära för kompetensförsörjningen. Enligt deras analyser kommer rekryteringsbehovet att fortsätta öka på global nivå, om än inte lika mycket som tidigare. En stor del av VD:ar världen över oroar sig fortfarande för att inte kunna rekrytera rätt kompetens, även om oron minskar. Hela 30 procent är extremt oroade.

Svårare att hitta kompetens i sämre tider

Några trender inom kompetensförsörjning är enligt Universum är:

– att den ”smarta” digitaliseringen, med artificiell intelligens, ökar,

– ett ökat fokus på att organisationen ska vara slimmad, men ha tillgång till precis den kompetens som behövs; ”right-sizing”

– att det blir svårare, inte lättare, att behålla rätt kompetens.

Det sistnämnda kan förvåna, det vill säga att det inte är lättare att rekrytera i sämre tider. Detta förklaras dock av att människor tenderar att söka sig vidare, snarare än att stanna kvar, när situationen blir mer utmanande.

Digitaliseringen resulterar inte längre i att jobben blir färre, utan att de blir fler, menas i rapporten. Organisationer som digitaliserar mest skapar flest nya jobb. Att satsa på vidareutbildning för sina medarbetare blir vanligare.

Viktigt ge medarbetare en bra känsla

Högt prioriterat för den som vill ta hand väl hand om sina talanger är att ge dem en bra upplevelse, både för att stanna och vilja börja i företaget. Här spelar värderingar in.

Kreativitet är attraktivt bland framtida medarbetare, bland annat som ett komplement till artificiell intelligens. Mångfald är hett eftertraktat.

Gig-ekonomin utvecklas

Samtidigt oroar sig många i Generation Z, födda från mitten av 1990-talet, för att förlora jobbet av olika skäl, bland annat på grund av sämre tider och på att de undrar om deras kompetens räcker till. Allra mest oroar de sig dock för intåget av gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av tidsbegränsade uppdrag. Generation Z är också mer än tidigare generationer intresserade av att prioritera trygghet på jobbet.

Oron verkar välgrundad, eftersom Universum förutspår – till och med rekommenderar – att fler företag skat överväga att i högre grad anlita medarbetare på uppdragsbasis för att trygga kompetensförsörjningen.

Viktigt anpassa employer branding

Att ha samma ”erbjudande” till alla grupper av medarbetare, till exempel på olika geografiska marknader, fungerar inte framöver, enligt Universums spaning. Det gäller att anpassa budskapet efter målgruppen. Översatt till branschbegrepp innebär detta att vi går från Employee Value Proposition, EVP, till Target Value Proposition, TVP.

Talent Outlook 2020 bygger på data från en rad olika källor, som analyserats och sammanställts av Universum. Rapporten presenterades av Universums chefsstrateg Richard Mosley i London den 11 februari.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.