Sätt stopp för sexhandeln

Företags sociala ansvar bör inte sluta vid miljöhänsyn och schyssta löner för arbetare. Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby menar att företagsledare bör agera mot sexköp och ta med detta i sina etiska riktlinjer för de anställda.

Varför bör arbetsgivare agera mot sexköp?

De flesta företag har en värdegrund, CSR-arbete eller code of conduct. Det har man för att det ger bättre rykte och affärer eftersom det visar att företaget agerar efter de krav som samhället har ställt. Skulle det innebära ekonomiskt vanvett att använda dessa koder skulle företagen inte använda dem. I Sverige har vi ett förbud mot sexköp, en lagstiftning som alla partier stått bakom. Sexköp ses inte som accepterat beteende i samhället och då kan inte företag i Sverige bjuda på det eller ta med utländska besökare till en bordell.

Majoriteten av sexköp som vi känner till görs utomlands under semestern. En tredjedel sker under tjänsteresor. Det verkar som om den moraliska kompass samhället gett oss inte fungerar när vi åker utomlands dit sexköp inte är förbjudet.

Det finns undersökningar som visar att anställda kan känna press att följa med på porrklubbar eller till prostituerade för att det ingår i affärskulturen. Det är kämpigt att behöva leva i den, både för kvinnor och män. Men speciellt för kvinnor, eftersom en sådan affärskultur bygger på att det bara är män som gör affärer, och att kvinnor är någonting som man köper och säljer. Att förbjuda sexköp är ett sätt att se till att anställda slipper vara med om det.

Acceptans för den här typen av beteende är inte bra för affärerna om det kommer ut, därför blir det affärskritiskt viktigt att hålla det hemligt. Blir det då känt att man varit på sexklubbar kan det bli direkt skadligt för företaget och leda till utpressningssituationer och korruptionsdiskussioner.

Vad ska vd:n göra för att förhindra att anställda köper sex under tjänsteresor?

Ska man få genomslag för code of conduct ska vd:n gå först och säga: Det är det här som gäller! Företag är viktiga i samhället ur ett socialt långsiktigt hållbart perspektiv och kan inte stödja att kvinnor är en handelsvara. Andra uppförandekoder finns för att förhindra barnarbete, vidriga arbetsvillkor och miljöförstöring. Företag kan ställa krav på sina underleverantörer och är fria att skapa sina egna värden. Jag tycker att företag borde gå före. Skriv ner regler, gör dem kända, ta dem på allvar och utbilda de anställda om vad som gäller.

Var ska gränsen dras för vad som ska anses opassande?

Det är en sådan sak som man får diskutera. Inom ett företag kan man bestämma att konsumera kvinnor inte ska ingå i affärsuppgörelserna vid tjänsteresor och att anställda agerar enligt code of conduct även under den timma de inte jobbar.

Vi får inte porrsurfa på jobbdatorn, det kan ge skäl till avsked om man inte skärper sig. Att då i affärssammanhang kunna gå ut och köpa kvinnor utan att det ger konsekvenser, det tycker jag är mycket konstigt.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.