Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Så ser vd:ns bäst före-datum ut

Personligt Du är inspirerad. Motiverad. Passionerad. Riktigt sjuder av energi och entusiasm över ditt uppdrag. Så kommer dagen då allt börjar gå på rutin och slentrian. Vi lyfter frågan om vd:ns bäst före-datum till en panel av erfarna vd:ar och styrelseproffs. Du får veta när det är dags att gå eller bli utbytt och vad du kan göra för att hålla längre.

Att vd:n har ett bäst före-datum är panelen överens om. Att säga hur länge som är lagom för en vd att stanna på sin post är desto svårare att svara på.

– Bolagets aktuella situation och framtida utmaningar är det som avgör om vilken vd man ska ha, säger Kia Orback Pettersson.

Årliga vd-utvärderingar i styrelsen är ett bra sätt för att ringa in tidpunkten för ett eventuellt vd-skifte. Genom att gör en ordentlig utvärdering av affärsmålen och visionen får man en bild av vilka kompetenser och erfarenheter som behövs, inte minst hos vd. Heinz G Westers bild är att det alltför ofta slarvas, både i rekryteringen och utvärderingen av vd. Subjektiva uppfattningar får styra i många fall.

– Det största problemet är att man är rädd för det okända varför styrelseordföranden, eller den rekryterande chefen försöker spegla sig själv i urvalet av kandidater. Gör som i idrotten. Vilka spelare har ni och vilka lag kommer ni att möta nästa år? Klarar ni det ni har åtagit er med de spelare ni har?

Att klara att sitta länge handlar om vd:s mentala förutsättning, menar Lars G Mattsson.

– Som vd måste du klara av att leverera här och nu, samtidigt som du kan utveckla det verksamheten ska leva på imorgon. Många organisationer har svårt att hantera det och misslyckas, säger han.

Christina Tillman hänvisar till vilken fas verksamheten befinner sig i, vilken storlek den har och vilken personlighetstyp som passar för vd-rollen i just det företaget.

– Det är viktigt att en vd är inspirerade, vågar krossa eller flytta gränser, göra fel och fortfarande är nyfiken och drivande i ett ständigt förändringsarbete. Det måste vara utmanande och inspirerande att komma till jobbet.

Hur länge man känner sig inspirerad och förändringsbenägen är personligt men viktigt, eftersom det genomsyrar en hel organisation, menar hon.

– Jag tror att det är en fara att stanna för länge och både styrelsen och VD måste kontinuerligt utvärdera om det är rätt person på rätt plats vid för att driva bolaget framåt.

Bäst före-datumet allt kortare

Heinz G Wester påpekar att en vd stannar betydligt kortare idag än förr. Inom IT-branschen snurrar VD-karusselen fortast, men generellt stannar en vd runt tre och ett halvt år. En av orsaken till de relativt korta cyklerna kan vara att styrelsen inte gör ordentliga referenstagningar, tester och bakgrundskontroller av potentiella kandidater för att säkerställa hur kandidaten kommer att leva upp till de målsättningar som bolaget eller organisationen satt upp.

– Bara för att personen har varit bra på ett företag behöver det inte funka på nästa företag. Det är en fara att inte våga testa en vd-kandidat eller inte be om referenser för att man tycker att personen redan har visat vad han eller hon kan.

Som tumregel nämner Heinz G Wester tre år som minimum för att en vd ska få visa vad hen går för. Det tar ett år att lära sig verksamheten, minst ett år att förändra den och så ska man ha tid på sig att skörda frukterna.

– En sådan cykel ska man egentligen göra två gånger, sex år alltså. Men det viktigaste är att vd har den kompetens och de egenskaper som krävs för att nå målen.

En nyckel är att som vd aldrig gå över i en förvaltningsfas och alltid vara i en utvecklingsfas, menar Lars G Mattsson.

– Rätt vd kan sitta hur länge som helst. Jack Welch satt oerhört länge på GE. En vd måste vara utvecklingsbenägen och kunna hantera korta och långa perspektiv samtidigt. Om ni bara lever på befintliga produkter eller tjänster så kommer ni att gå under, säger Lars G Mattsson.

Inget egenvärde i att byta

Kia Orback Pettersson tycker inte att det finns något egenvärde i att byta vd. Vd kan stanna så länge hen levererar på de mål som styrelsen sätter upp.

– Dock finns det mänskliga aspekter som att en vd kan ha svårt att ladda om igen och igen. Har man till exempel varit med i ett par lågkonjunkturer och tagit ansvar för åtgärdsprogram och kostnadsbesparingar så kan det bli svårare att göra samma sak en tredje gång. I alla fall att göra det lika framgångsrikt igen, säger Kia Orback Pettersson.

Det kan också ha dykt upp nya slags utmaningar längs vägen där vd saknar rätt erfarenhet och kompetens för att klara dem. Ett alternativ till att byta ut vd helt är att ta in en interimsvd som får komma in och göra ”grovjobbet”, till exempel när man ska ta sig in på nya marknader eller göra stora uppsägningar där det krävs ett annat ledarskap än det ordinarie vd står för.

– Det kan vara så att ni ska göra en stor förändring, men inser att er vd inte klarar att säga upp personer för att han eller hon är för omtänksam i sin profil. I det läget kanske det är bra att ta in en vd med annan profil. Kurt Hellström på Ericsson anser man är ett sådant exempel, men det finns fler. När uppdraget är utfört går man tillbaka till sin gamla vd, eller tillsätter en ny. säger Heinz G Wester.

Ständig utveckling, ständigt värdeskapande

En av de största utmaningarna en vd står inför är helt krasst att få företaget att överleva. Lars G Mattsson hänvisar till siffror från Bolagsverket som visar att 50 procent av de företag som startas försvinner inom 10 år. 63 procent av dem försvinner inom 20 år.

– Av gasellerna försvann 25 procent inom 6 år. Det är ett enormt spill om så många försvinner. Många klarar inte av att utveckla tjänster som överlever över tiden. Vi måste hela tiden komma med nya saker som adderar mer värde, säger Lars G Mattsson.

Han anser att en vd ständigt ska befinna sig i en utvecklingsfas och att ha järnkoll på att de förslag som tas fram implementeras. Dessutom måste man se till att ha rätt belöningsmodeller.

– Säg att du har säljare som får bonus efter befintliga produkter. Så tar ni fram en ny produkt som inte är så enkel att sälja. Kommer säljarna vilja sälja den under det bonusprogrammet?

Kia Orback Pettersson menar att det gäller för vd att inte fastna i ett framgångsrecept. Förutsättningarna ändras snabbt i vår omvärld så nyfikenhet och lust till att lära nytt är viktiga egenskaper att ha med sig i vardagen.

– Ett bra sätt kan vara att som vd jobba som styrelseledamot i ett annat företag, då får man löpande inspiration och ser exempel på ett annat vd-skap, säger hon.

Skapa tid för utveckling

Christina Tillman är också inne på att ibland göra andra saker än att bara jobba och leverera. Att delta i nätverk, gå på utbildningar, träffa andra från andra branscher är exempel på utvecklande och viktiga aktiviteter, inte minst för att vd-jobbet är ensamt.

– Det är lätt att man bara kör på med pressat schema, barn och familj och bara gör det man just nu måste leverera. Det är viktigt att då och då tillåta sig att göra andra saker så att man får ny kunskap, glädje och inspiration. Ibland är det svårt för att man är så inne i att maximera leveranser, säger Christina Tillman.

En vd-tjänst får aldrig bli slentrian utan du måste hela tiden hitta nya utmaningar, nya förflyttningar och kunna ge energi. Ständig förändring krävs i en värld som hela tiden förändras.

– Det måste vara roligt, säger Christina Tillman som själv varit över på prestigeuniversitetet Harvard i USA i två omgånger för att delta i så kallade President seminars där man studerar affärscase från olika bolag.

– Det är spännande och otroligt givande att nätverka och träffa personer från olika branscher. Jag blir bättre på att ta mig den tiden, istället för att alltid maximera leverans vid varje given tidpunkt.

Heinz Wester slår också ett slag för kompetensutveckling, men menar att det krävs en attityd om ständig utveckling för att den verkligen ska bli av.

– Många styrelser har inställningen att har vi tagit in en vd så ska han eller hon kunna ”allt” och vd:n själv vågar inte riktigt erkänna att han eller hon behöver en uppfräschning.

Fakta

I panelen:

Kia Orback Pettersson, oberoende styrelseledamot med cirka 20 uppdrag under de senaste tio åren med erfarenhet från olika ägandeformer privat, börs, publikt och statligt. Har linjeerfarenhet som vd, vice vd, marknadsdirektör inom detaljhandels-, medie- och fastighetsbranschen.

Lars G Mattsson är i grunden affärsjurist och är idag engagerad i företaget Performance Factors.

Christina Tillman, före detta vd för Odd Molly, sitter idag i olika både publika och privata styrelser och arbetar som tillförordnad vd i Vincent Shoe Store som hon också är delägare i.

Heinz G Wester, vd och delägare i Horton International Sweden, ett globalt executive search-företag. Han har själv erfarenhet som koncernchef.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.