Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Ordförandens nya roll

Det krävs mer av både vd och styrelseordförande nu än för 30 år sedan. Styrelseordföranden behöver ägna mer tid åt verksamheten än tidigare, vara prestigelös och ha gott om civilkurage.

Bertil Fredriksson och Sophie Persson har båda lång erfarenhet av att arbeta som vd och som styrelseledamot. I boken Ordförandens nya roll delar de med sig av sina bästa råd kring hur ett effektivt styrelsearbete skapas. Boken behövs just nu menar de, i och med att styrelseordföranderollen har förändrat så mycket de senaste åren. Vd-tidningen ringde upp Bertil Fredriksson för att få reda på mer om vad som är nytt.

– Om man ska raljera så kan man säga att tidigare räckte det att styrelsen samlades fyra gånger om året. Idag har styrelsen ett större engagemang i affären, och är inte bara en kontrollfunktion, säger han.

Större engagemang

Styrelseordföranderollen har gått från ett ordningsmannaskap till ett chefskap, där styrelseordförande i större utsträckning än tidigare leder styrelsearbetet och engagerar sig i stretegiska och affärsmässiga frågeställningar.

Bertil Fredriksson tycker att den viktigaste egenskapen för en bra styrelseordförande är att ha affärssinne, ledningserfarenhet, civilkurage och modet att våga säga ifrån. Det blir lättare om styrelseordföranden inte är direkt beroende av ägaren.

– Tidigare tog man in vänner som man kände väl, om det blev kritiska frågor så blev det lätt att låta bli att ta tag i dem. Jag tycker att man ska ha ett visst avstånd mellan vd:n och ordföranden för bådas skull, och inte vara tajta kompisar.

Ökade krav på bolag gör att styrelseordföranden inte kan rygga för de tuffa frågorna när hen ska vara kravställande. Det blir det svårt om vd och ordförande umgås privat, ingår i samma familj eller liknande.

– Ordföranden har ofta rollen som bollplank för vd:n. En samtalspartner som vd:n kan vända sig till eftersom vd-uppdraget kan vara ett ensamt jobb. Att vara bollplank är inte svårt. Det är när man samtidigt ska börja ställa krav som det kan bli komplicerat. När du funderar över personer att ta in i styrelsen, ta in personer som har civilkurage, som kan säga det som inte andra vågar, tycker Bertil Fredriksson.

Våga be om hjälp

Vid sidan av civilkurage och att våga säga ifrån är förmågan att kunna ha ett helikopterperspektiv viktig; att kunna se de stora dragen och utveckla en så kallad förändringsberedskap.

– Det handlar om att hela tiden diskutera det vi gör idag: Kommer det att vara tillräckligt imorgon? Måste vi ändra oss? Vad gör konkurrenterna? Varför har vi så mycket på lagret? Kan vi gå samman med andra? Ifrågasättande är viktigt!

Det kan vara svårt att ha samma tänk när man sitter i det operativa som vd. Du gör som du brukar och det funkar bra. Det gör att det inte alltid är så lätt att tänka tvärt om.

– Ofta när man sitter som styrelseordföranden kan man inte branschen utan och innan som vd:n kan. Du har inte alla svaren men kan ställa rätt frågor som gör att den som är vd tänker till. Vd:n kan ha stor nytta av sin styrelseordförande.

För att samarbetet ska fungera måste du som vd släppa på prestigen och inte tro att du klarar av allting själv.

– Unga chefer frågar efter hjälp betydligt mer än personer i min generation. Vi ville göra allt själv. Men ändringar i samhällsstrukturen har gjort att man idag hämtar kunskap från många olika ställen, och ingen tycker att det är konstigt i och med att det krävs mer av en vd idag än för 30 år sedan. Då räckte det att höja rösten, nu måste du kunna motivera dina beslut. Det gör att det är svårare, och roligare att vara vd idag. Ta hjälp av en erfaren styrelseordförande.

Kräver mer tid och uppföljning

En annan förändring är att styrelseutvärderingar blivit allt vanligare även i mindre bolag tack vare bolagskoden som kom för några år sedan.

– Börsbolagen skriver under på att de ska följa bolagskoden, och även om mindre bolag inte behöver följa den så sprids saker ur koden vidare till mindre bolag. Tidigare granskades allt nedåt i organisationen, idag är det rätt många som har styrelseutvärdering en gång om året. Det ger en avstämning och bra information till ägarna.

På det stora hela krävs mer tid och engagemang från styrelseordföranden. Det räcker inte att bara lägga tid på att förbereda nästa styrelsemöte, däremellan kan vd behöva stöd eller ha med styrelseordföranden som ambassadör till olika aktiviteter. Detta ska inte förväxlas med att engagera sig operativt eller på detaljnivå. Enligt Bertil Fredriksson är det ett stort problem om det uppstår en tveksamhet i organisationen kring vem det är som bestämmer egentligen.

– Många styrelseledamöter har operativ erfarenhet och blir lätt klåfingriga och vill lägga sig i detaljerna. Men man ska låta vd fullfölja på sitt sätt, och peka på det som man tycker att vd ska göra annorlunda. Men inte gå in och säga: Nu gör du såhär! Då har man missförstått sin roll som styrelse. Enda gången man får lägga sig i det operativa är om det är allvarlig kris.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.