Så friska är svenska vd:ar

Hälsa Hur står det egentligen till med hälsan hos svenska vd:ar? Detta har forskare vid Institutet för Näringslivsforskning studerat och resultatet är att vd:arna både har bättre mental och fysisk hälsa är medelsvensken.

Så friska är svenska vd:ar
Svenska vd:ar är förhållandevis friska.

Vd:ar har mycket makt, men med denna följer också ansvar. Jobbet innebär höga förväntningar, ett stort medialt tryck, långa arbetsdagar och många resor. På senare tid har flera exempel lyfts fram på vd:ar som inte klarar trycket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det är svårt att veta om dessa exempel är enstaka företeelser eller toppen på ett isberg. Den akademiska forskningen om hälsan hos vd:ar ger inget svar.

– Två framstående forskare som nyligen sammanfattade litteraturen kunde konstatera att vi vet mycket lite om den fysiska hälsan hos ledare och deras mentala hälsa är nästan helt outforskad, berättar Joacim Tåg, docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet och programchef för forskningsprogrammet Globaliseringen och Företagen vid Institutet för Näringslivsforskning.

Joacim Tåg konstaterar att vd:ar med hälsoproblem lämnar vd-jobbet i snabbare takt. Foto: Karl Gabor
Joacim Tåg konstaterar att vd:ar med hälsoproblem lämnar vd-jobbet i snabbare takt. Foto: Karl Gabor Joacim Tåg konstaterar att vd:ar med hälsoproblem lämnar vd-jobbet i snabbare takt. Foto: Karl Gabor

Han är författare till studien ”CEO Health and Corporate Governance”, som han gjort tillsammans med Matti Keloharju vid Aalto University School of Business och Samuli Knüpfer vid BI Norwegian Business.

I denna studie har forskarna för första gången systematiskt dokumenterat den mentala och fysiska hälsan hos vd:ar. De har använt svenska registerdata från Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen för att studera fysisk och mental hälsa hos vd:ar under åren 2006–2015. Forskarna har mätt hälsa dels genom diagnoser ställda av läkare inom både slutenvården och öppenvården, dels genom att koppla den aktiva ingrediensen i utfärdade recept mot diagnoskoder.

Mår bättre än advokater

I studien framkommer det att vd:ar har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. De mår även bättre än advokater, civilingenjörer, och personer i finansbranschen. Vd:ar för större företag har bättre hälsa än vd:ar för mindre företag.

– Trots detta har nästan var tredje vd någon fysisk diagnos, främst högt blodtryck, höga halter av blodfetter, hjärt- och kärlsjukdom, eller magbesvär och var tolfte någon mental diagnos, främst ångest och depression, säger Joacim Tåg.

Ser man på diagnoser är det 16 procent i befolkningen och 8 procent av vd:ar i större företag som har en mental diagnos under ett år och för fysiska diagnoser gäller 32 procent i befolkningen och 29 procent bland chefer i större företag.

– Skillnaderna är dock mycket större om man beaktar kön, ålder, och hur allvarliga diagnoserna är. Då ser vi att relativt befolkningen är mentala hälsan kring 50 procent bättre för vd:n och den fysiska hälsan 55–62 procent bättre.

Styrelser beaktar hälsa

Studien visar att styrelser beaktar hälsa när de tillsätter och avskedar vd:n.

– God hälsa är en förutsättning för att nå och stanna på toppen av det svenska näringslivet då styrelser beaktar hälsa, konstaterar Joacim Tåg.

Hälsoproblem minskar sannolikheten att bli utnämnd till vd, även om man beaktar en rad bakgrundskarakteristika.

– Vi finner inga förändringar i mental eller fysisk hälsa kring tillträde relativt andra potentiella vd-kandidater. Vi finner inte heller någon förändring i hälsan efter pension. Vd:n verkar alltså hantera rollen väl, vilket tyder på att styrelsen gjort ett gott val, berättar Joacim Tåg.

Vd:ar med hälsoproblem lämnar vd-jobbet i snabbare takt. Det gäller både problem vid tillträde och problem som uppkommer när man väl är vd. Detta resultat tyder på att styrelser rättar till rekryteringsmisstag och att de svarar på hälsoproblem som uppkommer över tid.

– Vår studie visar också att hälsoproblem påverkar aktiva beslut som vd:n gör på jobbet, bland annat rörande uppköp och nyetableringar, men lönsamheten påverkas inte. En förklaring är att styrelser agerar på försämrad hälsa genom att byta ut vd:n innan hälsoproblemen får för allvarliga konsekvenser för lönsamheten, avslutar Joacim Tåg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.