Så får man det gjort!

Målstyrning I teorin är det enkelt men utmaningen är att verkligen styra mot mål och KPI:er. Även om de är tydliga är det inte säkert att jobbet blir gjort. Det menar Lars Dahmén, med mångårig erfarenhet som vd i stora tidningskoncerner.

Så får man det gjort!
Fokus gäller när man vill få saker gjorda. Foto: Stock Adobe.

Det är uppenbart att Lars Dahmén är aningen trött på begreppet målstyrning även om han också är snabb att citera den klassiska sentensen ”what´s measured gets done”, när vi börjar intervjun. Utgångspunkten är hur han ser på målstyrning och hur man lyckas att nå sina uppsatta mål. Han har stor erfarenhet från området som tidigare vd för bland annat IDG, Sydsvenskan och Bonnier Magazines, verksamheter där försäljningen stått i centrum och utmaningen varit att nå olika annonsmål på en vikande marknad eller att få stopp på prenumerationstappet. Numera driver han, tillsammans med några kompanjoner, konsultbolaget Higear där han just hjälper ledningar att få fart på sina verksamheter.

Hänga ihop

Lars Dahmén tycker att man främst ska ha tre olika perspektiv på sitt målstyrningsarbete. Hans första perspektiv är att allt målstyrningsarbete måste börja på ägarnivå och ledningsnivå. Och att sedan målstyrningsarbetet hänger ihop genom hela verksamheten uppifrån och ner.

Lars Dahmén har mångårig erfarenhet som vd i mediebanschen och att arbeta med målstyrning.
Lars Dahmén har mångårig erfarenhet som vd i mediebanschen och att arbeta med målstyrning.

– Det kan låta som en självklarhet men här gäller det att se upp, konstaterar Lars Dahmén. Det måste verkligen hänga ihop mellan olika avdelningar och olika roller.

En klassisk drivkraft för att få det att hända är att koppla målen till någon form av ersättning, vilket blir nästa perspektiv. Här är tydligheten viktigt, enligt honom. Och oavsett vad man tycker om rörliga ersättningar så brukar det fungera bra med sådana. Sedan understryker han vikten av att ersättningen är kopplad till en viss KPI.

Lars Dahmén återkommer flera gånger under vårt samtal att det mesta kring målstyrning låter självklart men att det inte är så enkelt. En orsak är möjligen att man måste både ha ett kort- och ett långsiktigt perspektiv, som han menar är det tredje perspektivet.

– Målen bör var månadsmål, kvartalsmål, årsmål och treårsmål och det viktiga är att de leder åt samma håll, betonar Lars Dahmén. Många kör bara med kvartalsmål och jag tror att det är viktigt att se över sitt system för att ta in olika tidsperspektiv.

Många fel

Vilka anser han då vara de största utmaningarna när det gäller målstyrning och som bidrar att man inte kommer i mål?

• Man har för många KPI:er. Teoretiskt kan det handla om 100 mål att fokusera på i en större verksamhet. Här gäller det att välja några få saker.

• Man har mätetal ingen bryr sig om, exempelvis på tavlor som ingen ser. Så tänk igenom varje KPI och vem som är ansvarig för det och hur det ska följas upp. De måste betyda något.

• Mät även mål som är svåra att mäta. Det kan vara exempelvis kundupplevelse som man lätt hoppar över och väljer något enklare, som exempelvis webtrafik. Men det går att jobba med fokusgrupper.

• Sätt på er kundhatten, för ofta väljs mål med för mycket inifrånperspektiv.

Generellt understryker Lars Dahmén vikten av att alltid ha en tydlig ansvarsfördelning när det gäller mål. Ett tips är att välja enkla och tydliga saker att arbeta med.

– Sedan måste man vara medveten om att en del inte vill mäta, det kan uppfattas som både svårt och jobbigt, avslutar Lars Dahmén. Men då får man jobba lite mer med frågan och arbetar man tillsammans och skapar en gemensam målbild så brukar det gå bra.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.