7 vanliga personalförmåner

Personalförmåner Vi har här gjort en genomgång av 7 vanliga personalförmåner som ett företag kan erbjuda sina anställda. Det är också förmåner där det finns tydliga riktlinjer.

7 vanliga personalförmåner
Friskvård är en av många populära personalförmåner. Foto: Stock adobe.
 1. Friskvård
  Friskvård måste rikta sig till hela personalen. Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får numera vara maximalt 5 000 kronor per år enligt Skatteverket. Dock om arbetsgivaren betalar för friskvård och kostnaden inte överstiger kostnaden för ett vanligt årskort på gym är det skattefritt även om kostnaden överstiger 5 000 kronor. En enstaka behandling eller aktivitet får inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet. Kostnaden är avdragsgill för bolaget.
 2. Privat sjukvård
  Privat sjukvård är numera en skattepliktig förmån. Skattepliktiga förmåner kan inte betalas med bruttolöneavdrag. 60 % av premien för en privat sjukvårdsförsäkring är skattepliktig för den anställda. Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.
 3. Bilförmån
  En bilförmån är i grunden skattepliktig då det handlar om att en anställd får använda sin arbetsgivares bil privat. I det fall den anställda kör bilen privat högst 100 mil samt vid högst 10 tillfällen under ett inkomstår så beskattas inte den anställda. Det räcker att någon av de två gränserna här ovan överskrids så uppkommer en skattepliktig bilförmån för den anställda. Exempel på privata resor är till och från arbetet, förskola och skola. För att påvisa att den privata körningen understiger de gränser som nämns här ovan bör den anställda föra en noggrann körjournal, helst en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt även om det formatet i sig inte är ett krav utan körjournalen kan även föras på papper eller i dator.
 4. Bredband/fiber
  Detta ses som en privat levnadskostnad och ska således hanteras som en skattepliktig förmån.
 5. Mobiltelefon
  Skattefri förmån att använda mobiltelefon privat vid ”flat-rate” abonnemang. Krävs dock att mobilen är av väsentlig betydelse för tjänsten.
 6. Personalvårdsförmåner
  Personalvårdsförmåner är skattefria. Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan är enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet eller liknande. Det kan också vara en förmån som lämnas på grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om.
  Enklare åtgärder som att ge personal som cyklar till arbetet möjlighet att ladda cykelbatteriet på arbetsplats kan ses som en skattefri personalvårdsförmån.
  Enklare former av personalstöd i form av rådgivning vid personliga krissituationer kan också falla in under begreppet personalvårdsförmån.
  Som personalvårdsförmåner räknas inte:
  • rabatter (vissa undantag finns).
  • förmåner som den anställda får byta ut mot kontant ersättning.
  • förmåner som inte riktar sig till hela personalen.
 7. Arbetskläder
  Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat. Kontanta bidrag för inköp av uniform och andra arbetskläder är alltid skattepliktiga som lön.
  Skatteverket anser att om en arbetsgivare vill tillhandahålla sina anställda ordinära klädesplagg, till exempel jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor, som arbetskläder utan att det uppkommer en skattepliktig förmån bör följande krav vara uppfyllda. Kläderna bör:
  • utgöra arbetskläder, det vill säga de tillhandahålls för att användas i tjänsten,
  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda,
  • vara avpassade för tjänsten, det vill säga. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap, och
  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.