Rätt frågor ger vd:n framtidshopp

Coaching Coaching är ett välbekant begrepp inom idrottsvärlden. I USA har var och varannan ledare inom näringslivet en egen coach men så är inte fallet i Sverige. Coronakrisen har dock satt fingret på behovet av att ha någon som ställer de rätta frågorna för att vd:n ska se ljuset i tunneln. 

Rätt frågor ger vd:n framtidshopp
Vd:ar behöver coaching under de tuffa coronatiderna.

Coaching innebär kortfattat att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Processen utgår från klienten och vad denne bäst behöver för sin utveckling och att säkerställa att det som behöver ske faktisk sker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Arbetar du som konsult handlar det till stor del om att komma med svar. När det gäller coaching ställer man istället frågor och svaren kommer klienten med själv, säger Dennis Larsson, ordförande för ICF Sverige, som ingår i International Coaching Federation, vilket är världens största globala branschorgan för professionella coacher.

När en professionell coach går in i ett möte handlar det om att använda aktivt lyssnande och tillämpa beprövade metoder och att ställa utvecklande öppna frågor som kan utmana gamla tankemönster, övertygelser och handlingar.

− Mötet sker helt och på klientens villkor. Coachen styr processen och klienten innehållet. Det är en upplevelsebaserad process, berättar Dennis Larsson.

Han konstaterar att när han själv bytte inriktning från att vara konsult till att bli coach innebar det en stor förändring.

– Jag skulle säga att det handlade om 180 graders förflyttning i tankesättet, från att vara rådgivare och sitta på svaren till att istället vara den som skapar hållbarare resultat med hjälp av frågor som får klienten att hitta svaren och få nya insikter och kraft att förändra det som behöver förändras.

Kan förändra kulturen

ICF tillhandahåller ett oberoende certifieringsprogram och bygger ett världsomspännande nätverk för utbildade och certifierade coacher.

– Runt om i världen har ICF över 40 000 medlemmar i 143 länder. I Sverige har vi idag cirka 550 medlemmar. Dessa är i huvudsak utbildade coacher eller som är under utbildning. De har en certifiering eller har som ambition att certifiera sig, säger Dennis Larsson.

Han konstaterar att ett växande antal organisationer i Sverige ser värdet av att bygga coachingkulturer som erbjuder anställda, på alla nivåer, möjlighet att utveckla sina förmågor, öka sitt värde och nå sina professionella mål.

– Att investera i coaching lönar sig. Coaching kan förändra organisationens kultur genom att utveckla en ledarstil från att ge order och kontrollera till en ledningsstil som kännetecknas av samarbete, tillit och kreativitet.

Dennis Larsson konstaterar att ett växande antal organisationer i Sverige ser värdet av att bygga coachingkulturer.
Dennis Larsson konstaterar att ett växande antal organisationer i Sverige ser värdet av att bygga coachingkulturer. Dennis Larsson konstaterar att ett växande antal organisationer i Sverige ser värdet av att bygga coachingkulturer.

Studien, Building a Coaching Culture with Millennial Leaders, som gjordes 2017, visar att i organisationer med en stark coachingkultur är 61 procent av de anställda mycket engagerade, jämfört med 53 procent från organisationer utan stark coachingkultur. Dessutom sker en intäktsökning över genomsnittet, i förhållande till branschkollegor.

Nya idéer under krisen

Nu under coronakrisen har behovet av coaching av ledare blivit uppenbart.

– Den situation som uppstått var ingen vd beredd på. Därför kan en coach bland annat hjälpa vd:n att skapa nya idéer under krisen och få en bild av hur livet kommer att te sig när man kommer ut på andra sidan, berättar Dennis Larsson.

För att hjälpa organisationen Företagarnas medlemmar med detta ställer 110 av ICF Sveriges medlemmar upp i ett pro bono program under coronakrisen för att hjälpa till med tre timmars coaching.

– Professionella samtal som våra medlemmar är utbildade i kan behövas när de gamla strategierna inte längre fungerar och stressen drabbar vd:n. I det här fallet borde coaching faktiskt även räknas som friskvård. I det läge som näringslivet nu befinner sig i behöver vi mer än någonsin utforska nya tankar och angreppsätt, på såväl makro- som mikronivå. Om vi fortsätter göra så som vi alltid gjort kommer vi få det vi alltid fått, konstaterar Dennis Larsson.

I dagens situation där många blir arbetslösa eller omplaceras finns det också stor risk för att människor mår dåligt.

– Här behövs coacher som kan vara med och stötta i förändringsarbetet.

Han har sett att coaching fortfarande är ett ganska okänt begrepp inom det svenska näringslivet.

– Många associerar coaching med idrotten men den är minst lika viktig inom företagsvärlden. Det är tyvärr en vanlig missuppfattning att en coach behöver vara mer erfaren än klienten vilket är helt fel. Tittar man på världseliten inom idrott så är det ju inte coachen bättre än atleten. På samma sätt jobbar många företagsledare med sina coacher. Coaching handlar ofta om att företagaren ska se sin verksamhet i ett större sammanhang.

Fakta

5 tips för att skapa en bra coachingprocess

  1. Säkerställ personkemin mellan klient och coach och att det finns tillit och förtroende.
  2. Sätt tydliga och mätbara mål vad coachingen ska resultera i.
  3. Ha ett öppet sinne och mod att våga tänka, känna och agera på nya sätt.
  4. Följ upp mot satta mål.
  5. Ägna tid för reflektion och lärande såväl under som mellan samtalen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.