Öppenhet för ändrad lön vid fortsatt distansarbete

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att en tredjedel av svenska kontorsarbetare kan tänka sig att gå ner i lön vid övergång till permanent distansarbete, samtidigt vill ungefär lika många tvärtemot ha mer betalt. Huvudskälen är mer fritid respektive att arbetsgivaren skulle spara in på kontorsutgifter.

Öppenhet för ändrad lön vid fortsatt distansarbete
Yngre är i högre utsträckning öppna för en lönesänkning än äldre. Foto: Adobe Stock

Enligt undersökningen som gjorts av Sifo på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix anger nästan en tredjedel, 31 procent (314 respondenter), av svenska kontorsarbetare att de har eller kan tänka sig att sänka sin lön i utbyte mot att få arbeta helt på distans. Framförallt är det mer fritid och sparade pengar till följd av att slippa pendla som är huvudskälet, vilket 48 respektive 46 procent uppger. Yngre är i högre utsträckning öppna för en lönesänkning än äldre. I åldersgruppen 18–24 år angav 42 procent att de skulle acceptera en lönesänkning jämfört med 18 procent i gruppen 55–65 år För män är andelen som kan tänka sig att gå ner i lön högre – 37 procent jämfört med 26 procent av kvinnor. 57 procent anger att de inte kan tänka sig att sänka sin lön för att arbeta fullt ut på distans.

– Tekniken för distansarbete är inte ny i sig, men pandemin har fått fler att prova och ta den till sig. Många har också insett fördelarna med att jobba på distans. Mer flexibilitet och mera fritid står högt upp på önskelistan för yrkesarbetande generellt och med distansarbete får vi en friare tillvaro, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

Av respondenterna i undersökningen som inte accepterar en lönesänkning uppger 55 % (311 respondenter) att de istället skulle förvänta sig att få en löneförhöjning för att övergå till permanent distansarbete. Det innebär att ungefär lika många tycker lägre lön är befogat som de som uppger högre lön. Att arbetsgivaren skulle spara in på kontorsutgifter (33 %) anges vara huvudskälet till en förväntan om löneförhöjning, följt av en ökad produktivitet vid distansarbete (18 %) och att de arbetar längre arbetsdagar på distans (18 %). I åldersgruppen 18–24 år uppger 74 procent av de som inte skulle acceptera en lönesänkning att de förväntar sig en löneförhöjning vid övergång till distansarbete, medan 44 procent av de personer som är 55+ önskade det.

– Coronapandemin har visat att kontorsarbetare kan arbeta minst lika produktivt på distans och med tillgång till samma teknik som på kontoret. Att slippa resor till och från jobb öppnar upp för mer fritid och mer effektiv arbetstid, konstaterar Suzana Drakulic.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.