Mentorskap nyckeln för kvinnor med chefsdrömmar

Ledarskap Varannan kvinna känner sig vilsen i karriären och 3 av 4 vill ha en mentor som karriärstöd. Och mentorstöd tycks verkligen fungera, visar en kartläggning beställd av Women for Leaders.

Mentorskap nyckeln för kvinnor med chefsdrömmar
Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill driver Women for Leaders.

Women for Leaders grundades 2016 av Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill med målet att se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser samt fler kvinnliga ägare och entreprenörer. När man nu har låtit Perspetivo göra en undersökning av kvinnors inställning till karriär och ledarskap visar det sig att nästan varannan kvinna känner sig vilsna i karriären. Det vill säga, att respondenten inte upplever att hon inte får stöd och att inte vet hur hon ska ta nästa steg i karriären.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Ur undersökningen

  • 6 av 10 kvinnor vill bli ledare.
  • Nästan hälften av kvinnorna känner sig vilsna i karriären. Över hälften av kvinnorna har känt sig mer vilsna de senaste åren.
  • 3 av 4 kvinnor har ingen mentor som karriärstöd
  • 3 av 4 kvinnor vill ha en mentor och anser att det är ett av de viktigaste karriärstöden.
  • 3 av 4 kvinnor som har en mentor upplever inte att de är vilsna i karriären.

Fotnot: Undersökningen gjordes på 555 kvinnor. Demografisk åldersfördelning och andra demografiska parametrar stämmer med SCB:s data för 2022.

Eva Ekedahl som även leder ”Karriärpodden” är inte överraskad av resultatet. Däremot ser hon det som positivt att de respondenter som hade en mentor inte upplevde samma vilsenhet. Women for Leaders har tagit fram en SaaS-tjänst, ”Signe”, som matchar kvinnor med mentorer utifrån angivna kriterier.

– Det var en tydlig bekräftelse på att se i undersökningsresultatet att de som har en mentor sällan eller aldrig upplever sig som vilsna. Det talar för att karriärstöd har en betydelse, säger hon om undersökningen.

Hur ska fler kvinnor lyckas med chefskarriären?

– Man ska ge rätt förutsättningar och få rätt möjligheter. Det behövs nya samhällsperspektiv och det är svårt att uppnå i ett nafs. Historiskt sett har kvinnor varit tvungna att anpassa sig till en manlig värld. Men jag tror att det faktiskt är männen som också behöver anpassa sig för att vi ska uppnå ett mer modernt ledarskap som präglas av inkludering och jämställdhet, säger Eva Ekedahl.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.