Många svenskar har fått fel lön

HR & Arbetsmiljö Sex av tio svenskar har varit med om att det blivit fel i lönebeskedet. Trots det läser många inte ens sitt lönebesked, visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Visma Spcs.

Många svenskar har fått fel lön
Mest noggranna med att läsa lönebeskeden är män mellan 18 och 29 år. Foto: Adobe Stock

– Det är oroväckande att det så ofta blir fel och många lönebesked är också svåra att läsa. Ett automatiserat löneprogram förenklar administrationen för arbetsgivaren och minskar risken för fel kraftigt, säger Ewa Fältström, produktägare för Lön Smart på Visma Spcs.

Sex av tio anställda, 58 procent, har varit med om att det blivit fel i lönebeskedet. Det visar en mätning bland tusen svenskar som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Visma Spcs. Dessutom uppger nära fyra av tio, 37 procent, att de inte kontrollerar sitt lönebesked.

Mest noggranna med att läsa lönebeskeden är män mellan 18 och 29 år. De som svarar att de läser sina lönebesked i minst utsträckning är kvinnor i gruppen 30–49 år.

– Moderna, molnbaserade system gör vardagen säkrare och enklare för småföretagen och är nyckeln till ett hållbart arbetsliv. Med smarta digitala lösningar kan Sveriges småföretagare fokusera på det de gör bäst – att driva och utveckla sina företag, menar Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

Löneadministration är en stor del av en företagares vardag, men det kan vara krångligt att räkna ut korrekt lön för sina anställda. Utmaningarna kan handla om timlön som varierar för olika skift, frånvaroavdrag för exempelvis sjukdom eller föräldraledighet, eller tillägg som semester- och övertidsersättning.

– Om du får ett felaktigt lönebesked riskerar du att få för lite pengar – eller bli återbetalningsskyldig om du har fått för mycket. Anställda behöver alltid kolla sina lönebesked, och arbetsgivare bör automatisera så mycket administration som möjligt för att undvika misstag, säger Ewa Fältström.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.