8 tips för att höja din vd-lön!

Löneförhandling Kundnytta och aktieägarvärde. Det är de två viktigaste faktorerna som man ska lyfta fram som vd när man löneförhandlar. En genomtänkt strategi framtagen innan själva förhandlingen förstärker också möjligheterna till ett bättre utfall.

8 tips för att höja din vd-lön!
Det är viktigt att ha en genomarbetat strategi när man löneförhandlar. Foto: Stock Adobe.

Det blir allt svårare att få tag i bra vd:ar, något som stärker positionen för de vd:ar som är omtalat duktiga. Den bilden ger förhandlingsexperten Karin Klerfelt när vi kontaktar henne för att få några tips om hur en vd ska göra för att få upp sin lön.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Alla vd:ar är säljare och egentligen handlar en löneförhandling om att använda samma mekanismer som när man förhandlar och säljer i alla andra sammanhang, säger Karin Klerfelt som ofta har kurser och föreläsningar om förhandlingsteknik.

Hon menar också att det är viktigt som vd att sätta sig in i den situation som motparten det vill säga styrelseordföranden sitter i när man börjar en lönediskussion. Man bör också ha en strategi redan vid själva anställningstillfället där man kommer överens om en utvecklingsplan och vad som man på sikt behöver göra för att företaget ska få en bra utveckling som i sin tur genererar en bra löneutveckling för vd:n. Vanligt är att man då kommer överens om att man ska sträva mot vissa mål. Vad målen är kan givetvis variera, men Karin Klerfelt lyfter fram kundnöjdhet och aktieägarvärde.

– Det senare är oftast det viktigaste i större företag, medan ägardirektivet ofta har stor betydelse för till exempel familjeföretag. Kommer du in som extern vd till ett mindre företag har ägarna, ofta valt dig för att du ska höga den professionella nivån, viktigt då att det genomsyrar allt, inklusive din egen löneförhandling. På så sätt ökar ditt ethos och det ger respekt.

Försök styra

– Ett tips är att försöka få kontroll över processen och styra så det passar vd:n själv, säger Karin Klerfelt. Och att man då väljer ut mål som du kan påverka vinst, omsättning, nya marknader etcetera.

Det går inte nog att understryka hur viktigt det är att vara väl förberedd innan själva förhandlingen och att ta reda på så mycket som möjligt. Vet man vad som är viktigt för motparten har man ett försprång. Tänk också på följande:

Karin Klerfelt är föhandlingsexpert och jobbar med att aktivt stötta chefer och vd:ar när det gäller att öka lönsamheten i deras verksamheter och hjälpa dem med god individuell löneutveckling. Karin Klerfeldt är föhandlingsexpert.

Det är ganska värdelöst att börja förhandla med en gång, detta gäller även vid vid nyanställning. Istället bör man i de inledande mötena innan mötet där man kommer överens om anställningsvillkoren, diskutera exempelvis frågor vart man ska vara om fem år med verksamheten och en strategiplan. Finns en plan blir allt mycket lättare.

– Glöm inte heller att diskutera mjuka frågor tidigt. Vad vill man att det ska vara för företag? Vad vill man att kunderna ska säga om det? Hur ska man agera på marknaden? Vilka värderingar har man och hur ska de synas i verksamheten, kan de mätas då blir det en utmärkt valuta i löneförhandlingen?

– Fundera också noga vad motparten är rädd för. Är det att personligen drabbas vid en möjlig konkurs eller att företaget ska dras in i någon skandal. Eller är det kanske att Uppdrag Granskning kommer med mikrofonen under näsan? Kan du som vd tydligt tala om att du kan hantera sådana situationer, så har du ytterligare en stark valuta.

Olika valutor

Ett smart drag i löneförhandlingen är att få med andra saker än bara lön i överenskommelsen. Andra valutor kan vara exempelvis en årlig hälsokontroll eller andra åtgärder som till exempel hjälp med hushållsnära tjänster ger en bekvämare tillvaro.

– Här finns en gråzon med möjligheter, konstaterar Karin Klerfelt.

Generellt kommer hon under vårt samtal tillbaka till vikten att vara väl förberedd inför förhandlingen, men också att använda de vanliga verktyg som man har nytta av. Visst ska man alltid försöka få till ett avslut, men samtidigt får man inte tveka att ta en time out och skjuta fram diskussionen till ett nytt möte om man fastnar. Man bör också ha funderat på vilken fråga man är beredd ”att välta bordet för”, det vill säga vad kan man absolut inte går med på. Man bör också ha tänkt igenom de andra valutor och ett bra tips kan vara att börja med att komma överens om de enklare sakerna.

– Fundera också på vad man får tillbaka utifrån det man ger, betonar Karin Klerfelt. Jag tycker alltid man ska stäva emot en vinna, vinna-situation för bägge parterna. Man ska ju kunna umgås efter förhandlingen. Men skilj också på vilka saker och områden som är mina eller dina ansvar.

Slutligen är det viktigt att inte vara för mesig i förhandlingen. Då får man träna sig för att bli tydlig och våga stå på sig, man är ju trots allt vd ock ska tåla en del också kunna vara tydligt och tuff om det krävs.

Fakta

8 tips kring löneförhandling

 1. Gör förhandlingsjobbet vid anställning så att det finns en plan att följa som stöttar en löneutveckling. Uppnår man målen ska ett planerat utfall finns med.
 2. Innan själva löneförhandlingen måste det vara klart vad du ska åstadkomma. Gör en lista på både valutor och lönenivåer och lönespann.
 3. Var väl förberedd inför förhandlingen och sätt dig in i motpartens situation.
 4. Ha tydliga mål och gränser klart för dig innan.
 5. Försök få med andra valutor än bara pengar, till exempel olika förmåner.
 6. Var inte för mesig.
 7. Förhandla klart om enklare saker först.
 8. Var inte rädd att avbryta förhandlingen och återkomma med ett nytt möte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.