nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tina Bohlin, SIS.

Ledningsgrupper behöver också struktur

Det finns en stor potential att förbättra sitt ledningsgruppsarbete. Oftast jobbar ledningen med att se över andras processer medan den egna processen negligeras.

För 1,5 år sedan fick vi på SIS besök av två erfarna ledarskapskonsulter som kände ett stort behov av att hjälpa ledningsgrupper att arbeta mer effektivt och strukturerat. De upplevde att ledningsgrupper ofta är duktiga på att se över verksamhetens olika processer, men att den egna processen – ledningsgruppsprocessen – inte ägnas mycket tid.

Ledningsgruppen i en välfungerande organisation är det ställe i verksamheten där styrning och inriktning avgörs. Det är där de strategiska och taktiskt viktiga besluten för verksamheten fattas. Men medan organisationen ofta investerar pengar och lägger ner mycket möda på att skapa kvalitativa och hållbara verksamhetsprocesser överlag, blir ofta ledningsgruppsprocessen helt negligerad. Det är vanligt att man effektiviserar och förbättrar sina produktions- och säljprocesser, använder sig av Lean, ISO 9001 och flera andra kvalitetsverktyg, men när det kommer till ledningsgruppens egna arbete saknas helt övergripande struktur, analys- och förbättringsarbete.

Inte oväntat visar erfarenhet och studier att ledningsgrupper är förvånande ineffektiva. En stor del av ledningsgruppens strategiska beslut kommer aldrig ut som handlingsplaner eller blir genomförda, ostrukturerade ledningsgruppsmöten med segdragna beslut tar mycket tid och dränerar deltagarna på kraft och de operativa frågorna (”bråttomfrågor”) tar för mycket utrymme på bekostnad av de strategiska frågorna. Arbetet saknar helt enkelt god styrning och följden blir att ledningsgruppen vare sig prioriterar rätt eller arbetar effektivt.

Varför blir det så? Ofta består ju ledningsgruppen av många kompetenta och specialiserade personer. Kan det vara så att de inte behärskar kvalitets- och processledning? Eller får inte de(n) som kan kvalitets- och processledning möjlighet att leda arbetet?

För ledningsgruppsarbetet bör verkligen ses som en process med betydligt mer än en serie möten. Ett effektivt ledningsgruppsarbete kräver att syfte och målsättning för verkamhetens helhet är klarlagd. Det krävs också en tydlig och gemensam tolkning av ledningsgruppens uppdrag, roll och huvudsakliga arbetsuppgifter. Vidare behöver ledningsgruppen identifiera och komma överens om vilka sakfrågor som ska behandlas samt hur dessa frågor ska hanteras (hur ser t.ex. beslutsprocessen ut och hur väl kommuniceras beslut inom organisationen). Med mera – listan är lång.

Vi på Sis beslöt att göra ett helt nytt svenskt dokument – en s.k. Workshop agreement (WA) –, bjuda in en grupp professionella med stor ledningsgruppserfarenhet och arbeta fram ett dokument snabbare än en standard. Dokumentet, SIS-WA 1 Kvalitetsledning – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete, har nu varit ute på remiss och kommer att publiceras någon gång i augusti. Den är en vägledning som visar på ”best practice” för att stödja, förenkla och förbättra ledningsgruppsarbetet (ingen kravstandard för certifiering med andra ord).

Helt säkert är att många organisationer har en stor förbättringspotential gällande sitt ledningsgruppsarbete. Om ledningsgruppsarbetet ses som en process som behöver en processledare för att driva arbetet framåt (varför inte organisationens kvalitetsansvarige som sällan får delta i ledningsgruppen?) får man ett mer strukturerat, effektivare och analytiskt arbete som kommer att påverka hela verksamheten positivt.

Nyfiken? Skicka ett mejl till mig (tina.bohlin@sis.se) så meddelar jag dig när dokumentet är publicerat.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här