Lätt fixa falsk identitet eller arbetstillstånd

Ledarskap & styrning Om ett företag anställer en person som inte har rätt att vara i Sverige kan det få allvarliga konsekvenser. Förutom avgifter och i värsta fall fängelse skadar det också varumärket.

Lätt fixa falsk identitet eller arbetstillstånd
Falska identiteter förekommer på arbetsmarknaden, så se upp! Foto: Adobe Stock

Det är nu en uppåtgående kurva på förfalskade identiteter i Sverige, dokumenten är väl gjorda och kan inte tas med blotta ögat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– På Darknet kan man i dag köpa otroligt välgjorda förfalskningar för 1 000–3 000 kronor. Bilden på handlingen är personen som du har framför dig men uppgifterna tillhör annan existerande person, en person vars identitet har blivit stulen eller i vissa fall från en person som sålt sin identitet för just detta ändamål, säger Henrik Engberg, grundare av företaget Sistec, som sedan starten 2018 validerat och säkerställt identiteten på över 70 000 arbetare, främst inom byggindustrin.

En ny trend

Henrik Engberg konstaterar att under 2020 och delar av 2021 var det vanligt att man använde falska identiteter med förfalskade pass och nationella ID-kort från EU-stater, främst Bulgarien och Slovakien. Tidigt 2021 dök nationella ID-kort från Belgien upp som en bubblare, men sedan dess har denna dokumenttyp fått ett nytt utseende och förbättrade säkerhetsdetaljer vilket gör dem svårare att förfalska. 

– I år har vi noterat en ny trend där man i stället använder sig av sin riktiga identitet. Uteslutande rör det sig om medborgare från länder utanför EU/EES som i samband med våra kontroller uppvisar äkta pass, men innehar förfalskade arbets- och uppehållstillstånd eller permanenta uppehållstillstånd som uppges vara utfärdade i Bulgarien, Grekland, Italien, Slovakien och Tjeckien, berättar Henrik Engberg.

Uppemot ett års fängelse

Enligt Utlänningslagen kan man som arbetsgivare bli dömd till upp till ett års fängelse om man uppsåtligen eller av oaktsamhet har en person anställd som inte har rätt att vara i Sverige eller saknar arbetstillstånd. I Utlänningsförordningen uppger lagstiftaren en skyldighet för arbetsgivaren att kontrollera identiteten och rätten till arbete innan anställningen påbörjas. 

– Oavsett om du blir dömd till fängelse eller inte kan företaget dömas till att betala en särskild avgift till staten och dessutom skadas ju företagets varumärke allvarligt.

Avgiften är ett prisbasbelopp för var tredje månad man haft personen anställd, dock som högst två prisbasbelopp. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. 

– Den högsta särskilda avgiften vi hittills sett var en halv miljon kronor, vilket lett till att företaget nu är på obestånd. 

Henrik Engberg konstaterar också att allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget.

– Vid eventuella framtida juridiska aspekter kan detta få förödande konsekvenser.

Henrik Engberg konstaterar att allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget.

Alltför godtrogna

Officiella dokument från domstolar runt om i landet visar att företag är alltför godtrogna när de anställer någon.

– Allt från mindre enskilda firmor till stora aktiebolag litar på att svenska körkort, att någon bott länge i Sverige, att någon jobbat några år i ett annat EU-land eller att individen har ett svenskt personnummer är en garanti för rätten till arbete. 

Henrik Engberg erfarenhet är att rekryterande chef sällan har teknisk utrustning eller den kunskap som krävs, för att genomföra en riktig ID-validering och för att säkerställa rätten till arbete.

– Det är först vid poliskontroll som förfalskningar och fusk avslöjas. Något som Sveriges domstolar nu börjat ta på allvar. Syftet med den här typen av insatser är att förebygga och motverka att personer som saknar rätt att arbeta eller vistas i Sverige utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, samt för att motverka en i övrigt osund arbetsmiljö och konkurrenssituation på arbetsmarknaden.

Blåkort

Arbets- och uppehållstillstånd samt permanenta uppehållstillstånd utfärdas av lokal migrationsmyndighet och är alltid baserade på personens identitet, det vill säga pass eller nationellt ID-kort. EU-tillstånden kallas för ”blåkort” i lagstiftningen då de tidigare var blå och rosa. Sedan december 2020 gäller dock en ny EU-standard för uppehållskorten, de är nu i stället vita med blå och bruna inslag. 

– De dokument arbetsgivaren alltid bör kräva att få se är pass eller nationellt ID-kort i kombination med ett EU-tillstånd. Om personen uppvisar pass från en EU-stat, Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein har denne automatiskt rätt att arbeta i Sverige, konstaterar Henrik Engberg. 

Är man osäker på hur olika pass, nationella ID-kort och EU-tillstånd ser ut kan man titta i dokumentdatabasen PRADO.

– Många företag vill oftast göra rätt men misslyckas på vägen. Resultatet blir att företagets ekonomi och varumärke skadas och att firmatecknare hamnar i Polismyndighetens belastningsregister. Oavsett hur trevlig och bra kandidaten verkar vara under intervjun, är det verkligen värt att inte kontrollera rätten till arbete? avslutar Henrik Engberg.

Fakta

7 stödpunkter för dokumentkontroll

 1. Stavfel i dokumentet. Statligt utfärdade dokument innehåller ytterst sällan eller aldrig stavfel. 
 2. Avvikande typsnitt eller snett tryckta uppgifter. 
 3. Nervöst beteende, flackande blick hos personen som lämnat över dokumentet till dig. 
 4. Lita på magkänslan. Känns det som att något är fel så är det med största sannolikhet så. 
 5. Även om det känns olustigt efter en lång och bra intervju, ta tid att jämföra bilden på handlingen mot personen framför dig.
 6. Känn och kläm, titta på detaljerna. Var nyfiken på handlingar och dokument som överlämnas. 
 7. Ta hjälp av expertis för att kontrollera och verifiera identiteten och rätten till arbete. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.