Lär dig älska kritik

Den naturliga reaktionen på kritik är att gå till försvar. Men kanske går du miste om något. Kritiken kan vara en guldgruva som på sikt gör dig och ditt företag ännu mer framgångsrikt.

För att utvecklas behöver man återkoppling. Samtidigt är kritik något av det svåraste att ge sig in på, både att ta emot och att ge.

– Blir du hotad så går du till försvar. Det är en mänsklig, naturlig reaktion. Vi behöver förstå att kritik är en möjlighet att bli ännu bättre, och träna oss i att både ge och ta kritik så att vi kan göra något bra av den.

Det säger Annika R Malmberg, som i sitt arbete med ledarutveckling möter många vd:ar som brottas med dessa frågor.

Lyssna först

Men det finns knep för att bli bättre. Första steget är impulskontroll. När mekanismerna att försvara sig, bortförklara eller helt enkelt förneka kritiken slår in gäller det att hålla tyst och lyssna.

– Fundera på vad det är för typ av kritik du får. Är det så att personen avreagerar sig eller är syftet att förbättra dig som ledare?

Om någon uttrycker en känsla eller en upplevelse är det viktigt att bekräfta den, även om du inte delar den.

– Det finns inget som kan göra människor så frustrerade som oförmågan att se det man själv ser, säger Annika R Malmberg. Säger någon att medarbetarna är rädda för dig så kan du inte avfärda det med att de har fel. En känsla kan inte vara rätt eller fel, man uppfattar saker på olika sätt.

Är den kritik du får helt annorlunda än din egen bild, visa intresse och be om exempel så att du kan betrakta kritiken från den personens perspektiv. Annika R Malmberg påpekar att det är viktigt att hålla i minnet att all kritik inte framförs på ett bra sätt, att man kan säga saker i affekt, men att det ändå kan finnas någonting där som är värt att ta till sig.

Gör aldrig fel

Hon berättar att det speciellt bland vd:ar och personer med lång erfarenhet och hög kompetens kan vara tufft att ta till sig kritik. De är framgångsrika, leder företag som är lönsamma och har på så vis ett kvitto på att deras ledarstil är effektiv. Ibland kan det till och med finnas skrock inbyggt, att de resultat man uppnått beror på ens sätt att leda och därför kan man inte ändra på det.

– Men tänk vilken framgångsrik och lönsam verksamhet du skulle leda och hur nöjda medarbetarna skulle vara om du dessutom utvecklade ditt ledarskap, brukar jag då kontra med, berättar Annika R Malmberg.

Dessutom betonar hon att det är viktigt att vd:n kan erkänna svagheter. Det blir ett beteende som sprider sig i organisationen. Motsatsen, om chefen aldrig har fel eller gör fel, kan istället bli förlamande för verksamheten eftersom man sprider en kultur där det inte är acceptabelt att misslyckas. Och om man själv är öppen för att ta emot kritik så kommer det också att bli mer naturligt att sedan ge kritik till andra.

Bjud in till synpunkter

Problemet för många i vd-position är att de sällan får kritik. Det är inte naturligt för underställda medarbetare att ge sin chef feedback och det är inte heller ofta som styrelse, eller ägare ger den typen av återkoppling. Rådet från Annika R Malmberg är att bjuda in till feedback. Det viktiga är då att vara specifik: hur fungerar min kommunikation, är jag tillräckligt tydlig som chef, delegerar jag på ett bra sätt, är mina möten effektiva, fungerar mitt resultat och uppföljningsarbete, är jag närvarande på det sätt som jag borde? Ge betänketid, då ökar chansen att svaren blir ärliga och konstruktiva.

– Tänk på att alla är olika även när det kommer till att ge kritik. Vissa säger allt, andra säger inget förrän de får frågan. Men för dessa personer kan det vara en enorm lättnad att få uttrycka sina synpunkter, säger Annika R Malmberg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.