Kvinnliga chefer håller skenet uppe under pandemin

Ledarskap Ett förändrat ledarskap i svenska företag har tvingats fram under det senaste året och det finns tydliga skillnader mellan hur kvinnliga och manliga chefer har hanterat pandemin. Det visar en ny undersökning.

Kvinnliga chefer håller skenet uppe under pandemin
"Även om mycket har förändrats så är kraven på ett bra ledarskap på många sätt detsamma", säger Lisa Gunnarsson

Nästan varannan kvinna uppger att de känt ett behov av att behålla en positiv attityd och energinivåerna uppe även om de personligen saknat optimism för företagets affärsprestation. Bara en femtedel av manliga chefer uppgav samma sak. Dessutom har kvinnliga chefer känt en större press att fatta viktiga beslut jämfört med männen.

– Skillnaden är intressant, och jag tror att traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt ledarskap spelar in här – både när det gäller omvärldens förväntningar och chefernas självbild och krav på sig själva under svåra förutsättningar, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn, som genomfört undersökningen.

Det finns dock en sak som kvinnliga och manliga chefer är överens om: pandemin kommer att inverka på ledarskapet under lång tid framöver, men när det gäller hur cheferna behövt ändra sitt sätt att leda går åsikterna isär.

Så har pandemin förändrat svenska chefers sätt att leda – Topp 3:

Kvinnor

1. Jag har behövt kommunicera mer med anställda än tidigare för att ingjuta en känsla av gemenskap

2. Jag har upplevt ett större personligt ansvar att fatta beslut

3. Jag har behövt visa fler mjuka färdigheter – såsom emotionell intelligens, medkänsla och empati

Män

1. Jag har behövt lita på magkänsla och instinkt före data och tidigare erfarenheter för att fatta beslut

2. Jag har upplevt ett större ansvar att samarbeta med konkurrenter för att skapa en branschomfattande respons på krisen

3. Jag har behövt kommunicera mer med anställda än tidigare för att ingjuta en känsla av gemenskap

Fyra av tio kvinnliga chefer instämmer också med påståendet att de har kunnat lita på sina anställda även på distans, medan samma siffra för manliga chefer är drygt två av tio. Kvinnliga chefer är också mer benägna att erbjuda en bättre flexibilitet kring hur, var och när arbetet utförs.

Arbetet på distans har krävt ett anpassat ledarskap och gett de anställda större frihet, något som i sin tur kan kräva mer från cheferna.

– Tilliten avspeglas även i synen på om anställda behöver mer flexibilitet i hur, var och när de gör sina arbetsuppgifter, något som fler kvinnliga chefer instämmer med jämfört med de manliga. Att det senaste året haft en stor inverkan på svenska chefer råder det inget tvivel om, men att det finns så tydliga skillnader mellan män och kvinnor var lite mer oväntat, berättar Lisa Gunnarsson.

Men chefer av båda könen ser ett ökat behov av att kommunicera med sina anställda för att skapa en bättre gemenskap.

– Även om mycket har förändrats så är kraven på ett bra ledarskap på många sätt detsamma. Den största skillnaden när personalen jobbar på distans är att man som ledare behöver bli ännu lite vassare på att kommunicera rätt budskap, skapa prioriteringar och tydlighet i förväntningar. Men också att inspirera, driva förändring och sen verkställa och följa upp för att få med alla på tåget med välbehållet engagemang, avslutar Lisa Gunnarsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.