Inom tillverkningsbranschen vill allt fler vara sin egen chef

Ledarskap I en trendrapport som Lernia presenterar och som grundar sig på en undersökning om tillverkningsbranschens framtid visar det sig bland annat att de som arbetar inom den gärna vill vara sin egen chef.

Inom tillverkningsbranschen vill allt fler vara sin egen chef
Simon Hellsten

Helena Skåntorp, vd och koncernchef på Lernia, konstaterar att allt fler eftersträvar en känsla av frihet och personlig utveckling på arbetsmarknaden vilket ställer nya krav på ledarskapet.

– Vi möter redan nu en kompetenskår som kan tänka sig att byta jobb oftare, vill ha mer flexibilitet och vill styra över sin egen tid genom att vara sin egen chef. Detta kräver oerhört mycket av både dagens och framtidens chefer och frågan är hur många som är rustade och har det ledarskapet som krävs?, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef på Lernia AB.

En av de trender som kommer fram i rapporten är att det finns en tendens till ökad rörlighet på arbetsmarknaden inom tillverkningsbranschen. Av de svarande uppger 60 procent att de bytt arbetsgivare oftare än vart sjätte år och 38 procent anser att man borde byta arbetsplats oftare än vart tredje år för en bra karriär. Bland de ingenjörer som deltagit i under-sökningen har 65 procent sökt nytt jobb eller blivit kontaktade av en rekryterare under de senaste tre månaderna.

 – Vad som kan komma som en ögonöppnare för vissa är hur intensiv konkurrensen är. Nästan två tredjedelar av ingenjörerna vi pratat med har blivit kontaktade av en rekryterare eller sökt jobb bara under de senaste tre månaderna, berättar Jesper Kennholt, trend- och digitaliseringsexpert i Lerniakoncernen.

Mjukare faktorer viktigare än lön

De svarande i undersökningen anser att mjukare faktorer som psykisk arbetsmiljö och inflytande över sin egen arbetssituation är viktigast i valet av arbetsgivare och det kommer före hårdare faktorer som exempelvis lön. Så många som 71 procent skulle också ganska eller mycket sannolikt söka information om vad redan anställda tycker om en potentiell arbetsgivare.

– Med det allmänt sjunkande förtroendet för traditionella auktoriteter kommer de chefer som lyckas öka företagets anseende genom att göra ambassadörer av sina redan anställda att vinna en stor fördel i kriget om kompetensen, säger Jesper Kennholt.

Den egenskap de svarande saknar mest hos både sina kollegor och sin närmsta chef är viljan att tänka nytt.  Det finns också en upplevelse av att det inte alls eller i liten utsträckning är tillåtet att avsätta tid för innovation under arbetstid.

66 procent av de arbetande inom industrin upplever att de har nytta av sin utbildning i sitt dagliga arbete och 24 procent anser att de i låg eller ingen utsträckning kan skaffa den kompetens som behövs för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Bland industrianställda anser 45 procent att medarbetarnas kompetensutveckling är arbetsgivarens ansvar.

I undersökningen svarar 50 procent att de skulle välja något annat än en traditionell tillsvidareanställning om de fick välja och 20 procent skulle vilja vara egenföretagare. Bland de anställda inom industrin skulle 77 procent vilja vara sin egen chef.

– Det är i förhållningssättet till karriären som vi märker det största skiftet bland människorna vi möter. Företag bör överväga om de har möjlighet att erbjuda andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen när fler vill ha något annat, säger Jesper Kennholt.

Undersökningen, som omfattar 1 008 personer, genomfördes på uppdrag av Lernia av omvärlds- och insiktsföretaget United. Frågorna har ställts till civilingenjörer, högskoleingenjörer, gymnasieingenjör och andra anställda inom tillverkningsbranschen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.