Industriklivet breddas till hela samhället

Miljö Regeringens satsning på Industriklivet breddas från och med januari i år. Nu är det möjligt att söka stöd för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i samhället i stort.

Industriklivet breddas till hela samhället
Foto: Stock Adobe.

Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla innovativa lösningar för att minska processrelaterade utsläpp av växthusgaser inom industrin och sedan 2019 även till tekniker för så kallade negativa utsläpp.

Det kan handla om förstudier, forsknings- och pilotprojekt samt investeringar i olika åtgärder.

Samhällets klimatomställning

Men från och med januari breddas nu satsningen till att även omfatta stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till hela samhällets klimatomställning.

Därmed knyter satsningen an till strategin för cirkulär ekonomi som ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen.

– Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Det kan exempelvis vara nya lösningar inom batterier, biodrivmedel, plaståtervinning eller vätgas, säger Anna Thorsell på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Krävs innovation

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad, menar Energimyndigheten. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar.

– I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har industrin en stor roll. Både genom att minska sina egna utsläpp och genom att framställa produkter från förnybara råvaror som därmed ersätter fossila råvaror, kommenterar Anna Thorsell.

För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.