Hur svårt kan det vara?

Krönika Vad är det som gör att det jag säger inte fastnar? Jag har ju sagt det så många gånger. Det är inte raketforskning vi pratar om utan vanlig verksamhetsinformation. Det som händer är helt enkelt att vi kan höra samma sak men uppfatta helt olika saker.

Hur svårt kan det vara?

Du känner väl igen vad som händer när du precis gjort ett större köp privat? Kanske köpt en ny bil, soffa, jacka eller mobil. Och efter att du bestämt dig och köpt den så ser du den överallt, alla verkar ha den. Det hände när jag köpte min bil. Två månader innan köpet visste jag inte ens att bilmodellen fanns eftersom jag inte kollat upp bilmarknaden och efter köpet tyckte jag att alla åkte omkring med samma modell och i samma färg.

Det är helt enkelt så våra hjärnor fungerar. Det retikulära aktiveringssystemet har kickat igång och just den färgen, modellen ligger högre upp i medvetandet och ligger som vårt fokus omedvetet. Vi tar in så oerhört många intryck dagligen genom hörsel, syn och känsel att de flesta filtreras bort omedvetet. Det är en ren överlevnad att inte lägga märke till allt. Men det som hjärnan tror är viktigt lägger den märke till. Om du fått barn så var det samma sak. Under graviditeten såg du flera gravida magar och efteråt i några år validerar du allt du ser utifrån barnsäkerhet.

Och det är också en av anledningarna att vi inte uppfattar samma sak på jobbet. För vi har ju olika fokus och lyssnar efter olika saker. Säljaren lyssnar efter marginal, marknadsläge och köpsignaler medan HR-chefen lyssnar efter arbetsmiljö och personalfrågor. Så oavsett hur mycket du tycker att du informerar så kommer ändå budskapet att uppfattas utifrån det som är viktigt för mottagaren. Så ha i åtanke att vi har olika fokus i våra samtal.

Även om cheferna i ledningsgruppen vill företagets bästa, så har man olika sätt att ta in informationen och med olika fokus så fastnar inte all information. Lägg till detta att vi är olika som personer där någon är mer analytisk och den andre mer kreativ, mer relationsfokuserad eller prestationsinriktad, har kortsiktigt fokus eller långsiktigt. Detaljfokus eller helhetsbilden.

Vi hör samma sak men lyssnar efter olika saker. Och i dagens informationsöverflöd kan alla nå ut så det viktigaste är hur du kan nå fram. Hur kan jag nå ut så att mitt budskap fastnar och når in och kan spridas vidare? Att planera sitt budskap så det blir lätt att förstå, minnas och sprida vidare är väl investerade minuter. Förenkla orden, förmedla i bilder genom berättelser, exempel, förklarande bilder och förstärk ditt sätt att presentera. Vi minns det som skiljer sig från mängden.

Att öva upp sin förmåga att sätta sig in i hur andra tänker och vad andra fokuserar på ger belöningar såväl på jobbet som privat. Vad är viktigt för den andra personen? Hur kan jag formulera mig så andra kan förstå, minnas och sprida vidare? Hur kan jag lägga mitt budskap så det passar i deras kontext med exempel som passar deras fokus? Övning ger färdighet och det som är ovant i början blir mer naturligt efter ett tag.

Mia Liljeberg

Mia Liljeberg driver ett eget företag, där hon hjälper företag och organisationer att använda överbryggande kommunikations- och ledarskapstekniker, hämtade bland annat från hjärnforskning och egna internationella erfarenheter som ingenjör i industriell ekonomi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.