Förslag om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar

Affärerna Nu har Bolagsverket lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. Enligt Bolagsverket är detta ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

Förslag om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar
Fler och fler ser fördelarna med digital inlämning. Foto Adobe Stock

Att lämna in årsredovisningen digitalt har varit möjligt för aktiebolag som följer regelverken K2 och K3 sedan 2018. Fler och fler ser fördelarna med digital inlämning och under 2020 lämnades 17 procent av alla årsredovisningar in digitalt. Nu har Bolagsverket lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om att digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatoriskt.

–  Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige och att lämna in årsredovisningen digitalt är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet. Vi vill underlätta för företagaren både i rollen som ingivare och användare av finansiell data, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket.

Med en obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar tas ett stort steg mot en ökad nytta av årsredovisningsinformation, som lättare kan återanvändas och analyseras.

– Sverige har höga målsättningar kring digitalisering, konstaterar Lena Munther. När digital inlämning blir ett lagkrav så skapar vi också möjligheten att bättre kunna analysera informationen och på så sätt ge näringsidkare förutsättningar för exempelvis stöd i att göra säkrare affärer. När företagsinformation standardiseras och lämnas in digitalt kan uppgiftslämnandet till andra myndigheter i förlängningen minska, och målsättningen är att företagaren bara behöver lämna sina uppgifter en gång.

I hemställan föreslås att digitalt inlämnade årsredovisningar ska bli obligatoriskt från och med 1 juli 2021. Det innebär att de företag som har räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2021 blir de första som kommer att omfattas av de nya reglerna om att lämna in digitalt. Ett slutgiltigt beslut om obligatorium tas av riksdagen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.