Här finns Sveriges bästa arbetsplatser

Arbetsmiljö Nu har Sveriges Bästa Arbetsplatser korats för 16:e gången. Vinnare i Great Place to Work blev företagen Polar Cape Consulting, Cygni och Hilti.

Här finns Sveriges bästa arbetsplatser

Rankingen görs utifrån globalt testade utvärderingskriterier och det finns Bästa Arbetsplatser rankingar i över 50 länder i världen. Undersökningen bygger på undersökningar bland såväl ledning som medarbetare och totalt har cirka 46 000 medarbetare deltagit. Årets undersökning visar att organisationer idag aktivt integrerar sin värdegrund i den dagliga verksamheten istället för att enbart etablera ett antal ord för medarbetarna att förhålla sig till. Värdeorden blir ett sätt att uttrycka sin identitet och blir kittet som håller samman organisationen.

Många företag arbetar även med att skapa ett högre syfte i sin verksamhet, det vill säga att man visar hur man vill bidra i samhällsutvecklingen. Tydligt är också att man arbetar för att visa att alla anställda är viktiga och att varje persons insats behövs för att skapa framgång.

– Det är en spännande att se hur allt fler organisationer inser vikten av att samtliga medarbetare är med på tåget. Om det för några år sedan handlade om att få med ett antal talanger, så har detta skiftat till att vända sig till samtliga medarbetare. Detta rör allt från friskvårdsinsatser till transparens i information om hur det går för organisationen, säger Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige.

Hilti vann i kategorin Stora Organisationer.

– Vi är så oerhört stolta över hur långt vi har kommit med att skapa en unik kultur på Hilti, och vi hoppas och tror att de utmaningar som varit gör oss ännu starkare, berättar Aksel Ringvold, vd för Hilti. Han fortsätter:

– Just nu är känslan där igen – att det vi gör, det gör vi med en unik och meningsfylld passion. Vi tycker att vi är en bra – kanske den bästa av alla – arbetsplats på riktigt och det finns inget som är så roligt som att fortsätta arbetet med att skapa genuin glädje och passion på jobbet och sen att skörda frukterna av detta med utomordentliga bra affärsresultat

Trots att företaget fortsatt att växa med över 200 nya arbetstillfällen under 2017, vill man bevara mindre team för att på så sätt behålla närheten och se individen snarare än rollen.

– Vi ställer höga krav och förväntar oss mycket av våra medarbetare men tror samtidigt på ett ledarskap som bygger på omtanke och stöttning och där mångfald och inkludering är nyckeln till ett högpresterande team med lika möjligheter.

Han berättar att Hiltis strategi vilar på en stark grund.

– Nämligen vår omhändertagande och resultatinriktade företagskultur. För att nå finansiell framgång måste man ha nöjda medarbetare som tycker det är kul på jobbet både måndag morgon och fredag eftermiddag. Det är jag övertygad om, säger Aksel Ringvold.

Ett kvitto på engagemang från medarbetarna är enligt honom det höga deltagandet i undersökningen.

– Med över 97 procent i svarsfrekvens och med ett högt antal kommentarer kring möjliga förbättringar återspeglas ett fantastiskt engagemang och att vi arbetar för öppenhet och delaktighet inom bolaget, menar Aksel Ringvold.

Hilti lägger stort fokus på att alla individer ska utvecklas och få stöd oberoende om medarbetaren vill bredda och fördjupa sig inom samma roll under många års tid eller om individen har intresse av att utvecklas till en ny position. 

– Vi gräver djupt för att förstå vilka ambitioner medarbetarna har gällande sin utveckling och hur vi ska nå dit , säger Matthias Bayer, Head of Key Account Management.

Att anställa medarbetare på lång sikt är djupt förankrat och man anstränger sig för att säkerställa medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Hiltis inställning är att utveckling stimulerar engagemanget och motivationen och gör att medarbetarna stannar kvar och växer i företaget. 

Camilla Olofsson, Finance Business Partner, har jobbat på företaget i tolv år.

– Hilti är unikt som satsar, utvecklar och vågar flytta anställda mellan olika avdelningar och erbjuda dem möjligheter att arbeta med områden som är helt nya för dem, berättar hon.

Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018 

Små organisationer (20-49 medarbetare)

Placering (2017)

1 Polar Cape Consulting (2)

2 W. L. Gore & Associates Scandinavia AB (5)

3 EGN Sverige AB (NY)

Medelstora organisationer (50-249 medarbetare)

1 Cygni (1)

2 Key Solutions (2)

3 AbbVie (4)

Stora organisationer (250 medarbetare eller fler)

1 Hilti (2)

2 Netlight Consulting (1)

3 Newsec (3)

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.