Hängivna förändringsledare nödvändiga för förnyelse

Förändringsledning Det pågår stora samhällsförändringar som både utgör möjligheter och risker. Om företag behöver tänka nytt spelar hängivna förändringsledare en huvudroll i förnyelsen.

Hängivna förändringsledare nödvändiga för förnyelse
Förändringsledning sker i små steg som planeras under resans gång.

De företag som ser samhällsförändringarna som möjligheter har lätt att tillämpa ett kreativt förhållningssätt, medan företag som ser dem som risker blir låsta i sin utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Love Lönnroth är managementkonsult med drygt 20 års erfarenhet av att jobba med transformativa förändringsprojekt och organisationsutveckling, både inom företag och offentlig förvaltning. I sin bok ”Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt” beskriver han hur ledare utifrån agila metoder kan bygga förändringsförmåga hos organisationer, team och individer.

Love Lönnroth menar att lösningen ligger i ett tätt samarbete med kunderna och en hög grad av självledarskap där var och en bidrar till organisationens utveckling efter bästa förmåga.
Love Lönnroth menar att lösningen ligger i ett tätt samarbete med kunderna och en hög grad av självledarskap där var och en bidrar till organisationens utveckling efter bästa förmåga. Love Lönnroth är managementkonsult med drygt 20 års erfarenhet av att jobba med transformativa förändringsprojekt.

Han konstaterar att förändringsledare behövs mer än någonsin när det finns så många stora och fundamentala utmaningar inom organisationer och i samhället som behöver lösas.

– Det gäller att utveckla ett kreativt och explorativt growth mindset inom en hel organisation för att verkligen klara av att genomföra förändringar, trots internpolitik, rädslor och statiska tankemodeller som håller oss fast i det gamla, säger Love Lönnroth.

Kan göra en gigantisk skillnad

Han konstaterar att en enskild människa kan göra stor skillnad; många människor samlade i företag och organisationer kan göra en gigantisk skillnad.

– Att vara förändringsledare innebär att sticka ut hakan, att utmana konventioner och sanningar som uppfattas som självklara. Att vara förändringsledare handlar om djupt liggande värderingar om att det finns ett bättre sätt att göra saker på.

För många människor framstår det som dumdristigt att jobba så, när man istället kan välja att anpassa sig efter de sanningar som är förhärskande här och nu.

– Att vara förändringsledare är inte ett val som görs genom en enkel kalkyl över risker och möjligheter. Det handlar snarare om djupt liggande värderingar och en övertygelse om att det finns ett bättre sätt att göra saker på.

Ett högre uppdrag

De förändringsledare som Love Lönnroth träffat har till största del varit drivna av ett högre uppdrag och i mindre utsträckning av egennytta.

– De har valt att bli förändringsledare av omtanke om kunderna, samhället och sin profession. De är idédrivna och kreativa personer. Deras styrka finns ofta i den starka övertygelsen och i visionen, medan de har svårare för maktspel, internpolitik och självhävdelse

I en nyfödd organisation finns kreativitet, nyfikenhet och skaparlust som med tiden försvinner när organisationen blir mer mogen och övergår till förvaltning, byråkrati och procedurer.

– Verksamheten börjar tuffa på i gamla hjulspår och den kreativa instinkten ersätts av de små stegens förbannelse, där varje inkrementell förbättring hyllas som ett stort framsteg, fast det egentligen bara är en förlängning på samma hjulspår som man plöjt fram under många år.

Rigida kontrollsystem

När riktigt stora och snabba förändringar i omgivningen sker faller organisationen offer för sin oförmåga att vara innovativ.

– Det krävs att organisationen tillägnar sig den kreativa instinkten, entreprenörsandan och nyfikenheten på nytt. Att man tar tillvara på sina förändringsledare och ger dem näring så att de inte dör eller flyger iväg till andra organisationer där jordmånen är bättre.

Han har sett att stora etablerade verksamheter överväger synsättet på samhällsförändring som en risk. Det medför rigida kontrollsystem som gör organisationen än mer låst och ännu mindre kreativ i strävan att motverka risker inom korruption, klimatrisker, prognosrisker och annat som ständigt omger stora verksamheter.

– Dagens organisationer måste våga ta klivet ut i det okända. Ingen har svaren idag, de finns i det stora moln som hänger ihop med den hypersnabba utvecklingen av teknik och samhällen, säger Love Lönnroth.

Han menar att lösningen ligger i ett tätt samarbete med kunderna och en hög grad av självledarskap där var och en bidrar till organisationens utveckling efter bästa förmåga.

– De agila metoder som införts inom många organisationer är ett steg i den riktningen. Agila utvecklingsteam som jobbar självständigt ökar förmågan till självledarskap och ökar engagemanget hos medarbetarna. Men fortfarande är det få organisationer som är agila på riktigt, avslutar Love Lönnroth.

Fakta

5 utgångspunkter i agil förändringsledning

  1. Förändringsarbetet genomförs i små steg som planeras och utvecklas under resans gång.
  2. Utgå från kundernas behov och testa om antaganden stämmer med verkligheten.
  3. Kärnan i förändringsarbetet är kommunikationen (gärna muntligt) mellan projektteam, initiativtagare, projektets medlemmar och intressenter.
  4. Projektens uppdrag är inte ”bara” att leverera lösningar som sedan ska implementeras utan också driva förändring.
  5. Kontinuerlig reflektion – reflektera över hur arbetet/projektet kan bli mer effektivt och justera därefter.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.