Entreprenörer har stark tävlingsinstinkt i barndomen

Affärerna Det globala riskkapitalföretaget Eight Roads Ventures har genomfört en undersökning bland 300 topp tech entreprenörer i Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Den visar bland annat att 62 procent av de svenska entreprenörerna var tävlingsinriktade redan som barn och att 54 procent av dem tycker det är avgörande att behålla kontrollen över sina företag i framtiden.
 

Entreprenörer har stark tävlingsinstinkt i barndomen

Det europeiska resultatet i undersökningen Decording Ambition visar även att:

– De flesta entreprenörer haft en normal barndom. 69 procent säger att de var skötsamma som barn.

– De följer i föräldrarnas fotspår. 36 procent har föräldrar som också är entreprenörer.

– De flesta börjar tidigt. 75 procent startade sitt första bolag innan de fyllt 30 år.

– Styrelserna kan bli bättre. 38procent svarade “Min styrelse hindrar mig från att göra det jag tycker vi bör göra.”

– Det saknas tillväxtkapital. 44 procent anser att Europa behöver bli bättre på att erbjuda tillväxtkapital för entreprenörer.

– Intresset för börsnotering är stort. 44 procent säger att de siktar på en börsnotering.

– Ambitionsnivån ökar i takt med framgången. Trots att entreprenörerna driver företag med mer än 500 anställda, svarade 51 procent att de inte alls var stolta över vad de åstadkommit.

Till skillnad mot vad många tror är inte europeiska entreprenörer en samling rebeller, utan istället visar undersökningen på en skara som var flitiga elever i skolan, gick vidare till universitet och kom bra överens med sin familj. Majoriteten svarade att inspirationen till att bli entreprenörer kom från personer i deras omgivning.

Undersökningen visar även vilka utmaningar företagsgrundare står inför när deras verksamhet ska växa, bland annat när det gäller att skapa en distinkt företagskultur, få tillgång till kapital samt utbilda konsumenter. Undersökningen visar på att relationen mellan grundare och styrelse inte är helt enkel.

–  Vi hoppas att vi börjat avmystifiera tanken kring ambition så att fler företagsägare vågar satsa på att växa och att de som redan inlett sin resa kan få tillgång till bra och praktiska råd, säger Davor Hebel, Managing Partner och ansvarig för Europe Ventures på Eight Roads.

Han konstaterar att Europa är en geografiskt fragmenterad marknad.

– Men vi fann att entreprenörerna här har mer gemensamt, än saker som skiljer dem åt.  De flesta hade en lycklig barndom, arbetar otroligt hårt och har stått inför liknande utmaningar när deras verksamheter växt. Det är inte enkelt att växa för ett företag i Europa och som ekosystem är det viktigt att vi uppmuntrar fler entreprenörer att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera nästa generation, avslutar Davor Hebel.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.