Det är hemligheten bakom de bästa verksamheterna

Förbättringsarbete Hallå där Henrik Eriksson, docent och forskare på Chalmers och Förbättringsakademin. I november kommer du ut med en bok om vad som kännetecknar de bästa verksamheterna i Sverige, och hur man kan förbättra organisationer.

Det är hemligheten bakom de bästa verksamheterna

Vad är tanken med boken?

– Efter att ha forskat i över 20 år på området tycker jag att det finns så mycket kunskap att förmedla om vad som kännetecknar verksamheter som har lyckats med sitt utvecklingsarbete, hur man kan tänka och gå tillväga i sin egen verksamhet. Jag vill förmedla den kunskapen.

Vilka verksamheter har du undersökt?

– Jag har tittat på de som fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet genom åren och hur de samt andra organisationer har lyckats. Det kombinerar jag med kunskap om vad forskningen säger om vad som krävs för att bli framgångsrik.

Vad är då hemligheten bakom de bästa verksamheterna?

– Jag har summerat det i fem principer. Om man tillämpar principerna på rätt sätt kommer man lyckas. Det handlar inte primärt om de finansiella resultaten utan om att i hög grad uppnå verksamhetens syfte och tillfredsställa behoven hos dem som verksamheten är till för.

De fem principerna, är det något alla verksamheter kan arbeta efter?

– Ja, det gäller både privat och offentlig, små och stora verksamheter. Men man behöver givetvis anpassa dem efter olika verksamheters situation. De här fem principerna är i sig inget nytt men många missuppfattar vad det handlar om. Riktigt framgångsrika verksamheter har också förmågan att jobba med alla fem principerna samtidigt och ta sig an hela verksamheten.

Hur ska man gå tillväga om man vill få in den här kunskapen i sin verksamhet?

– Först tror jag det är viktigt att erkänna att detta är en kompetens i sig. I bra verksamheter har högsta chefen och ledningen inte bara tagit till sig denna kunskap utan kan också tillämpa kunskapen för att förbättra verksamheten.

Vad är kvalitetschefens roll i detta?

– Det är viktigt att reflektera kring hur verksamheten bedrivs så att man kan göra den bättre. Det kan till exempel handla om att ifrågasätta nuvarande hierarkiska styrning samt omfattande dokumentation och utredningar som inte leder till resultatförbättringar. Det behöver vara fler som gör detta och här har till exempel kvalitetschefer en viktig roll. Kvalitetsprofessionen behöver jobba i samklang med ledningsgruppen och haka i vad den gör i mycket större utsträckning än idag. I många fall behöver ledningsgruppen nyckelpersoner som har den här kunskapen och där kommer kvalitetschefen till nytta.

Hur kan man komma igång?

– Börja förbättra nu, inte imorgon. En förbättring är bättre än ingen förbättring. Experimentera och testa nya lösningar istället för att göra en komplicerad plan, analys eller en ny kartläggning. Få igång det lokala, iterativa, ständiga utvecklingsarbetet. Sluta med verksamhetsinveckling, och börja med verksamhetsutveckling, brukar jag säga.

De fem principerna för de bästa verksamheterna:

1 Vi är behovs- och syftesdrivna

De bästa verksamheterna vet varför deras verksamhet finns och vem de finns till för. Alla funktioner, aktiviteter och arbetssätt utgår från behoven hos dem som verksamheten finns till för, och organisationens syfte. Man gör rätt saker.

2 Vi har värdeskapande processer och nätverk

De bästa verksamheterna gör rätt saker på rätt sätt över tid. Organisationens processer och nätverk är värdeskapande, och arbetssätten hänger ihop med varandra (från ett kundperspektiv), inom och mellan verksamheter.

3 Vi leder

Ledarskapet och hur ledningsarbetet bedrivs är avgörande för att lyckas bli en framgångsrik verksamhet. I Sveriges bästa verksamheter utvecklas ledare och chefer som stödjer innovation och förbättring bland medarbetare som är närmast kunden. I dessa verksamheter använder man inte förlegade styr- och förändringsmodeller som idag dominerar många sämre verksamheter.

4 Vi är motiverade

Idag är det många som inte är motiverande på sitt jobb. Det är sunt förnuft att behandla medarbetare som vuxna människor, men tyvärr ovanligt i praktiken. Framgångsrika verksamheter har designat arbetssätt som inte de-motiverar redan engagerade medarbetare.

5 Vi förbättrar

Sveriges bästa verksamheter uppnår verkliga resultatförbättringar hela tiden. Förbättringstakten är hög. Här dominerar en förbättringskultur och inte tro på att den perfekta implementeringsplanen, som tagits fram av en stab långt ifrån kärnverksamheten, ska äntligen lösa verksamhetens problem.

Fotnot

Boken Sveriges bästa verksamheter kommer ut i november.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.