De vann Konkurrensverkets uppsatstävling

Affärerna Studenterna Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien vid Handelshögskolan i Stockholm vann Konkurrensverkets uppsatstävling 2017 i klassen ekonomi. Deras ämne är avregleringen av apoteksmarknaden och vilka effekter den har fått för prisutvecklingen på läkemedel.

De vann Konkurrensverkets uppsatstävling

Studenternas ingång till studien var att priset på läkemedel ökat sedan marknaden liberaliserats. Studenterna jämförde prisutvecklingen mellan olika län och hur den skiljde sig åt beroende av graden av konkurrens. Deras slutsats var att det fanns tecken på marknadsmakt men att marginalerna inte verkade vara omotiverade.

Juryns motivering;

”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Efter examen har Karin Fura flyttat tillbaka till Nederländerna och arbetar som Business Analyst inom flygbranschen medan Elsa Horn af Rantzien, har en tjänst som Business Controller på H & M.

I klassen juridik gick priset till Hanna Svensson student vid Stockholms universitet. Hennes uppsats handlar om hyresavtal och offentlig upphandling.

Juryns motivering:

”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.