De största förändringarna i förslaget till nya 3:12-regler

Skatteregler Utredningen med förslag till förändringar i 3:12 reglerna har nu presenterats. Förslagen för med sig både nackdelar och fördelar för olika grupper, enligt Grant Thorntons Catrin Åkerlund som varit en av experterna i utredningen.

De största förändringarna i förslaget till nya 3:12-regler
Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0.

Förväntningen på den två år långa utredningen har varit stora och när den nu kommer är omfånget nästan på 800 sidor och innehåller en hel del förslag på regeländringar, enligt Catrin Åkerlund, som presenterade de viktigaste på ett seminarium i dag hos Grant Thornton. Men det finns fortfarande delar som inte ändrats i så stor utsträckning. Det handlar här främst om de komplexa reglerna kring samma och likartad verksamhet och utomståenderegeln. Här har man fått luta sig mot rättspraxis som inte varit så lätt att tillämpa. Dock påpekades en förbättring kring utomståenderegeln att man fått in ett ägande på 30 procent som tolkning av vad begreppet betydande omfattning står för, vilket är en förbättring.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Här är de största förändringarna som utredningen föreslår:

Ny beräkningsregel för gränsbelopp

Viktigast är att dagens förenklingsregel och huvudregel ersätts med en gemensam huvudregel, med tanken att kunna automatisera från Skatteverket. I modellen införs ett grundbelopp och dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav ersätts med ett schabloniserat avdrag för egen lön, ett så kallat löneavdrag på 8 basbelopp vilket motsvarar 609 600 för närvarande. Tanken är att undanta delägarnas egna löner från företagets löneunderlag.

Grundbeloppet höjs från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp

Grundbeloppet liknande det som finns i dagens förenklingsregel och utgör ett golv för gränsbeloppet utökas till idag 4 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 304 800 kronor för närvarande.

4 procents-spärren slopas

Det innebär att samtliga delägare i ett fåmansbolag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlaget i företaget oavsett storlek på ägarandel.

Ändrad definition av närstående

Närståendebegreppet snävas in vilket innebär att syskonkretsen inte ska betraktas som närstående. Detta innebär att delägare inom syskonkretsen som inte själva är verksamma i betydande omfattning efter en karenstid inte längre kommer att anses ha kvalificerade andelar.

Förkortad karens

Karenstiden sänks från fem till fyra år. Det har betydelse för hur länge en ägarandel ska anses vara kvalificerad efter att en andelsägare har slutat vara verksam i betydande omfattning i företaget.

Under seminariet rekommenderade Catrin Åkerlund ägare i fåmansbolag att följa utvecklingen då den nya förslaget ska manglas genom en rad remissinstanser innan riksdagen tar beslut. Förändringar kan komma och tidpunkten på att där de nya reglerna ska börja gälla, som är rekommenderad till 1 januari 2026, kan ändras då bland annat finansministern vill snabba på processen.

Enligt Catrin Åkerlund bör man ska ha is i magen, men också fundera på om man verkligen ska sätta upp nya bolag som man äger direkt. Fördelningen av det så kallade grundbeloppet, menar hon, kommer att göras per automatik utifrån hur många bolag och hur stor andel man äger.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/06/sou-202436/Här kan du läsa hela förslaget.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.