CSRD – Så påverkas ditt bolag

CSRD Kraven på hållbarhetsrapportering går in i en ny era med EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 1 juli 2024 börjar den nya rapporteringsstandarden att gälla. Så här påverkas ditt bolag.

CSRD – Så påverkas ditt bolag
Kraven på hållbarhetsredovisning kryper neråt i bolagsstorlekarna... Foto: Adobe Stock

Den 29 maj röstade riksdagen igenom lagändringarna som krävs för att CSRD ska implementeras. Det betyder att reglerna börjar gälla den 1 juli 2024. CSRD innebär att företag för första gången rapporterar enligt en gemensam standard, så kallad European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Företag som omfattas av kravet kommer behöva rapportera sina strategier, affärsmodeller, styrning, organisation, väsentlighetsanalyser, påverkan, möjligheter, risker, policyer, mål, handlingsplaner och resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Viktiga datum när CSRD börjar gälla

Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025):

För noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda.

  • Räkenskapsår som inleds 1 januari 2025 eller senare (rapporter som avlämnas år 2026):
    För företag som uppfyller minst två av följande kriterier:
  •  Över 550 miljoner kronor i nettoomsättning
  •  Över 280 miljoner kronor i balansomslutning
  •  Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027):

För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

Ladda ner Grant Thorntons CSRD-guide här!

Fakta

4 tips – så blir du redo för de nya kraven inom CSRD

Se över kompetens & processer

CSRD kommer att kräva mer resurser och samarbete inom företaget. Det kommer också göra hållbarhetsrapporteringen mer omfattande. Därför bör företag se över processer tidigt.

Gör en GAP-analys

Gör en GAP-analys mot befintlig rapportering. Se över vilka områden som måste kompletteras och vilka nyckeltal ditt företag måste börja följa upp och sätta mål kring.

Förbered dubbel väsentlighetsanalys

Utför en dubbel väsentlighetsanalys för att identifiera väsentliga områden för ditt företag.

För dialog med din revisor för att förbereda inför granskning

Det är viktigt att ha en öppen dialog med revisorn för att säkerställa att alla nya krav uppfylls och att rapporteringen är korrekt och fullständig.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.