Chefsjobb? Tack gärna, hälsar ingenjörerna

Chefsrollen är attraktiv bland ingenjörer. Särskilt bland unga, visar ny rapport från Sveriges ingenjörer.

Chefsjobb? Tack gärna, hälsar ingenjörerna
Ingenjörer blir gärna chefer, visar ny rapport från Sveriges ingenjörer. Foto: Stock Adobe

Pandemin satte extra press på chefer. Nu visar en ny undersökning att det ökade distansarbetet som förändrat arbetsmarknaden långt ifrån har dämpat ingenjörernas lust att kliva i chefsrollen. I rapporten ”Åtta av tio ingenjörer under 40 år vill bli chef” svarar just så många som åtta av tio respondenter, samtliga av dem ingenjörer, att de absolut kan tänka sig att bli chefer.

De flesta är nöjda med sina jobb

Webbenkäten besvarades av 1 100 svenska ingenjörer varav drygt hälften redan är chefer. Av cheferna svarade 83 procent svarade skulle ha valt samma yrkesval igen i fall de hade vetat på förhand vad rollen inneburit. Trots rapportering om hög arbetsbelastning på landets chefer så svarar 70 procent att de är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Den dominerande förklaringen till att tidigare chefer lämnat sitt uppdrag är byte av arbetsgivare eller att man velat ha andra arbetsuppgifter.

90 procent av unga vill bli chefer

Då och då rapporteras att arbetsbördan och ansvaret gör uppdraget oattraktivt för yngre generationer. Rapporten från Sveriges Ingenjörer talar dock emot den uppfattningen. Endast en fjärdedel av cheferna svarade att tung arbetsbörda är en stor utmaning med att vara chef.

Påståenden om att unga skyr chefsjobbet avvisas också av rapportens resultat. Tvärtom svarar 79% av ingenjörerna under 40 år att de kan tänka sig att bli chef. Ser man bara till den andel av respondenterna som är under 30 år så uppger hela 91 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig det.

Läs den fullständiga rapporten här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.