Branscherna med drygaste cheferna

Undersökning En ny branschjämförelse från det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future visar vilka branscher som har de sämsta, minst stöttande och mest respektlösa cheferna - enligt medarbetarna själva.

Branscherna med drygaste cheferna
För att komma åt problemet behöver chefer och ledare agera för att vara mer närvarande och ge mer stöd till medarbetarna.

Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från över 200 000 svar från medarbetarundersökningar och visar bland annat att transportsektorn och tillverkningsbranschen hamnar i botten.

Nu är det konstaterat vilka branscher som har de drygaste cheferna. En stor kartläggning från Brilliant Future visar bland annat att ungefär 1 av 5, 23 procent, inte tycker att chefen leder arbetsgruppen på ett bra sätt i transportsektorn, tillverkningsindustrin och grossistbranschen. I branscherna för finansiella tjänster och försäkring, teknik, innovation och IT samt fastighetsförvaltning är motsvarande siffra närmare 1 av 10, cirka 15 procent. Läs mer: Dåligt ledarskap förödande för unga

– Gemensamt för de branscher som ligger sämst till är att det består av branscher med fysiskt krävande arbeten, där chefen inte alltid är närvarande eller tillgänglig. En gemensam nämnare för de branscher som ligger bäst till är tvärtom, att de branscherna består av tjänstemän utan fysiskt krävande arbete i lika stor utsträckning, där chefen kanske oftare är lättare att nå i det dagliga arbetet. För att komma åt problemet behöver chefer och ledare agera för att vara mer närvarande och ge mer stöd till medarbetarna, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future.

Kartläggningen visar även att närmare 1 av 10 saknar stöd från chefen när de behöver det i alla branscher. Allra minst stöd från chefen får bland annat medarbetarna i transportbranschen och branschen för grossistverksamhet. Ungefär lika många anser att chefen är respektlös i transportbranschen och grossistbranschen, som återigen halkar efter övriga branscher. 

– Att så fundamentala delar som stöd och respekt från chefen saknas är riktigt illa, och det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka medarbetarupplevelsen och synen på ledarskapet. Det gör det möjligt att kartlägga vad företaget redan gör bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter kan man med större säkerhet fatta beslut som stärker affären. Vår data visar gång på gång att ett högt medarbetarengagemang och ett starkt ledarskap är de viktigaste faktorerna för att skapa lojala kunder och lönsamhet, avslutar Sofie Johansson.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.