Bli ett kommunikationsproffs – skilj på signal och brus

Ledarskap Ligger du sömnlös över snåriga excelark och röda siffror? Är du bekymrad över hur du ska nå dina mål och öka produktiviteten?
Då kanske du måste börja med att motivera dina medarbetare genom att kommunicera både bättre och tydligare.

Bli ett kommunikationsproffs – skilj på signal och brus

En del gör misstaget att tro att ledarskap består av att berätta för medarbetarna vad de förväntas göra. I värsta fall berättar du även för dem i vilken ordning de ska genomföra sina arbetsuppgifter. Eller på vilket sätt.

Att vara lagledare är absolut en del av ditt jobb som vd och ledare, men forskning och beprövad erfarenhet visar att de allra bästa resultaten inte är en följd av auktoritärt ledarskap. Tvärtom. Bäst utväxling får du istället med det som på modern svengelska brukar benämnas coachande ledarskap.

Skilj på signal och brus

På dagens arbetsplatser är det, precis som i världen i övrigt, allt svårare att sålla ut signalerna från bruset. Färsk forskning visar att i takt med att allt mer information, direktiv och prioriteringar pockar på vår uppmärksamhet, blir det också allt svårare för oss som individer och medarbetare att hitta pålitliga källor till inspiration och motivation.

Detta innebär att du som vd och ledare måste tänka om och tänka rätt när du kommunicerar med dina medarbetare. Ingen vill ha en checklista som de vänligen ombeds att bocka av tills på fredag. Ditt uppdrag som vd är att i första hand att vända ”jag måste” till ”jag vill”.

Vd:s kommunikationskarta

Hur blir du då en kommunikatör av rang, så att du kan förmedla dina visioner och din egen entusiasm? Harvard Business Review har sammanställt något de kallar en kommunikationskarta, där de bryter ner ledarkommunikationen i beståndsdelarna informera, anvisa, skapa trygghet och inspirera. De flesta är vana vid att informera och anvisa, men kanske inte fullt så bekväma med att skapa trygghet och inspirera.

Hämta VD-tidningens kommunikationskarta här (pdf).

Om du som sändare vill kommunicera med din organisation på ett effektivt sätt, måste du anpassa ditt budskap efter både mottagare och situation. Du måste också ha väldigt klart för dig vad det är för syfte du vill uppnå med din kommunikation.

Det som får riktigt goda och framgångsrika Vd:ar att bli lyckas på lång sikt, är just deras förmåga att anpassa sitt budskap och att våga lämna den bekväma plats där den största utmaningen är att peka med hela handen eller att nöja sig med att informera och anvisa.

 

Kommunikation är mer än ord

Tänk på att kommunikation är en upplevelse som komprimeras och omkodas till ett budskap. Utöver upplevelsens innehåll och innebörd kommer budskapet dessutom att färgas av hur du ser på dig själv, vilken relation du har till mottagaren och faktiskt också av vilka reaktioner du förväntar dig.

På mottagarsidan skapas en inre bild ditt budskapet. Denna bild formas utöver budskapets innehåll och innebörd av mottagarens erfarenheter och fantasier, mottagarens syn på sig själv, på relationen till dig, men också av mottagarens föreställning om din avsikt.

Dina mottagare tolkar alltså i princip aldrig ditt budskap rakt av, utan bara den bild de själva skapar av ditt budskap. Tänk också på att det är omöjligt att inte kommunicera. Även när du tror att du inte förmedlar något, och är tyst, så är detta också ett budskap.

 

 

 

Fakta

HÅLL KOLL PÅ DIN ICKE VERBALA KOMMUNIKATION

Förutom det du säger, orden som faktiskt lämnar din mun, kommunicerar du även på en rad andra sätt. Här är några omedvetna kommunikationskanaler som du behöver ha koll på.

* Paraspråk och andning. Med paraspråk menas de icke språkliga delarna av talet, alltså hur något sägs. Ditt tonläge, tempo, pauser och din röststyrka. Vid rädsla reagerar kroppen med att minska andningen.

 * Placering och förflyttning. Var deltagarna i en kommunikation befinner sig i förhållande till varandra anger hur de uppfattar sin inbördes relation. Du kan signalera distans genom att titta ner på någon eller ställa dig halvt frånvänd.

* Ansiktsuttryck. Ditt ansikte är den viktigaste källan till känslomässiga budskap. Tänk på ditt minspel, ditt uttryck i ögonen och ögonrörelser. Är du spänd eller avslappnad i ansiktet? Blinkar du ofta av ren nervositet? Tittar du dina medarbetare i ögonen eller fäster du blicken på dörrposten bredvid mottagaren istället, för att det är mindre jobbigt?

 * Kroppsspråket. Hållningen är viktig för att ange relationen till andra. Vad har du för kroppshållning när du kommunicerar? Är du rak eller slokar du? Är du spänd? Gestikulerar du eller lägger du armarna i kors som skydd?

Hämta VD-tidningens kommunikationskarta här (pdf).

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.