Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen

Trenden är tydlig: Allt fler svenska chefer har ett hållbarhetsansvar. 7 av 10 chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag. Dessvärre ökar inte tydligheten kring vad cheferna förväntas uppnå i samma takt.

Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen
Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle innebär stora förändringar för Sveriges näringsliv. Foto: Adobe Stock

Endast hälften av cheferna med hållbarhetsuppdrag tycker att målen är tydliga. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas Hållbarhetsbarometer där svenska chefers inställning till och förutsättningar för hållbarhetsarbete undersöks.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle innebär stora förändringar för Sveriges näringsliv. För en effektiv omställning måste chefer vara rustade för att leda i förändring. Då är det positivt att allt fler chefer svarar att hållbarhetsfrågor ingår i deras uppdrag. 7 av 10 chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag. Däremot är det fortsatt många chefer som tycker att hållbarhetsmålen är otydliga.

– 2022 var det 47 procent av cheferna som svarade att det är mycket eller ganska tydligt vilka resultat som de förväntas uppnå. Vi kan visserligen se en liten ökning över tid, men det är fortfarande allt för många chefer som anser att målen är otydliga eller till och med mycket otydliga, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Andelen chefer som bedömer att de har stöd, verktyg och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågorna har inte heller ökat. Bara hälften av cheferna svarar att de har det stöd de behöver.

– Det vi ser är att allt fler chefer vill ta sitt hållbarhetsansvar, men ju fler chefer som har ett hållbarhetsuppdrag desto fler tycker att uppdraget är otydligt. Vad det beror på är svårt att veta säkert, men det är uppenbart att det krävs att organisationen har en hållbarhetsstrategi med konkreta mål, konstaterar Andreas Miller.

8 av 10 chefer menar också att deras organisation behöver kompetensutveckla befintlig personal för att öka kunskapen inom miljömässig hållbarhet. Det är också intressant att se att cheferna vill lära sig mer om frågor där de inte har ansvar idag. Där sticker till exempel taxonomin och livscykelanalyser ut lite extra.

– Det är positivt att chefer vill lära sig mer, framför allt om komplexa hållbarhetsfrågor som förväntas bli aktuella framöver. Dessvärre ser vi också att det ofta saknas tydliga planer för hur chefer ska få kompetensutveckling. 3 av 10 chefer svarar att det inte finns en etablerad plan eller ökade investeringar för att bli mer miljömässigt hållbara som genom utbildning till exempel, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Hållbarhetsbarometern visar också att chefer upplever att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare ur flera perspektiv. När chefer ska motivera varför just deras organisation bör arbeta med hållbarhet, framhåller de att hållbarhetsarbetet är viktigt för att attrahera och behålla personal samt ett sätt att stärka varumärket.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.