Äldre får sämre möjligheter till kompetensutveckling

Äldre medarbetare är betydligt mer missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling på arbetsplatsen än yngre medarbetare. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life.

Äldre får sämre möjligheter till kompetensutveckling
Om samhället eftersträvar att äldre ska jobba längre kan ålder inte vara en faktor som avgör om en medarbetare ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens. Foto: Adobe Stock

– Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna för svenska arbetsgivare i dag. Varken företagen eller samhället har råd att undvara någon grupp när det ger möjlighet att stärka verksamhetens kompetens. Det verkar finnas outnyttjad potential bland äldre medarbetare, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Svenskarna jobbar allt längre. Mer än var fjärde 70-åring i Sverige arbetar fortfarande, och tidigare i år beslutade riksdagen att den tidigaste åldersgränsen för allmän pension ska höjas från 62 till 63 år. Samtidigt uppger var tredje arbetande svensk som är äldre än 46 år, 33 procent, att de är missnöjda med det stöd de får av sin arbetsgivare för att utveckla sin kompetens.

Bland yngre svenskar upp till 29 år är endast var femte, 20 procent, missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling. Bland medelålders svenskar som är mellan 30 och 45 år är andelen 30 procent. Det visar ManpowerGroups Work Life som har besvarats av 2 931 personer.

– Om samhället eftersträvar att äldre ska jobba längre kan ålder inte vara en faktor som avgör om en medarbetare ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens. Arbetsgivare bör utgå från personens kompetensprofil och utvecklingspotential oavsett ålder, avslutar Mikael Jansson

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.