Nästan varannan sitter stilla mer än sju timmar per dag

Hälsa Nästa hälften av alla medarbetare sitter stilla mer än sju timmar per dag. Detta trots påvisade hälsorisker, och trots att de flesta önskar röra på sig mer i vardagen, visar en ny undersökning.

Nästan varannan sitter stilla mer än sju timmar per dag
Stillasittandet ökar i takt med utbildningsnivå. Foto: Adobe Stock

Det är Falck Previa, verksamt inom företagshälsa, som sammanställt en rapport baserad på 34 000 medarbetare över hela landet. Nästan en tredjedel av dem som ingår i undersökningen sitter stilla 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi har byggt bort mycket av vår vardagsmotion. I dag kan vi beställa mat till dörren, åka bil till jobbet och ta hissen istället för trapporna. Det gör att många måste planera för rörelse. Det är inte något som bara sker, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa, i en kommentar.

Ökar med utbildningsnivå

Undersökningen visar också att stillasittandet ökar i takt med utbildningsnivå. Bland dem som har en universitets- eller högskoleutbildning på tre år eller mer uppgår stillasittandet till mer än 8 timmar per dag jämfört med till exempel dem som enbart har grundskola där stillasittandet uppgår till knappt 5 timmar per dag.

– Många medarbetare uttrycker att de vill röra sig mer. Men de orkar inte eller hinner inte. Därför är det så bra när de finns förutsättningar till rörelse på arbetsplatsen. Företag som investerar i friskvård och stöttande insatser för rörelse får dessutom många gånger tillbaka det genom ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro, säger Åsa Miemois.

Stillasittarna mer stressade

Att stillasittande ger negativa hälsoeffekter är de flesta medvetna om. Bland dem som sitter stilla 10 timmar eller mer per dag visar också undersökningen ett tydligt mönster där den egna upplevelsen av det allmänna hälsotillståndet försämrats.

Till viss del syns även att de medarbetare som sitter stilla mycket upplever sig mer stressade.

– Listan kan göras lång över vad arbetsgivare kan göra för att bryta långvarigt stillasittande. Dels kan man titta utifrån organisationsperspektivet och se över möteskulturen, hur man planerar och genomför möten. Dels vilken typ av mikropauser som möjliggörs där anställda kan ta den där lilla stretchen eller rörelsepausen. Det gäller att ge förutsättningar för de anställda och att sänka tröskeln så att alla kan vara med, sammanfattar Åsa Miemois.

Rapporten bygger på 34 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under 2021 – 2022. Profilerna kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande samt social och organisatorisk arbetsmiljö.

Läs hela undersökningen här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.