5 tips till en ny chef

Ledarskap Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

5 tips till en ny chef

5 tips till en ny chef

1. Ta det lugnt!

Har du redan en massa förbättringsidéer som du är ivrig att verkställa nu när du blivit chef? Det kan vara klokt att vänta ett tag med det. När du är ny på chefsposten är det viktigt att du först tar dig tid att lära känna arbetsplatsens kultur och bekanta dig med dina medarbetare. Skapa dig en bild av hur arbetsplatsen fungerar och låt även dina medarbetare få komma till tals om hur de ser på nuläget. På så sätt bäddar du för att nya idéer och lösningar är både genomtänkta och väl förankrade hos medarbetarna. Så skynda långsamt i början. Faktum är att det i genomsnitt tar cirka 9-14 månader innan en person som är ny som chef kan börja leda på allvar.

Läs mer: Nytt verktyg som stöter chefer

2. Struktur struktur struktur

Att strukturera sitt arbete är viktigare än någonsin när du byter till en ny tjänst. Inför ett uppdrag som dessutom innebär ansvar för en personalgrupp behöver du vässa ditt ordningssinne ytterligare. Använd de verktyg som finns tillgängliga för att planera din tid och dina resurser.

3. Kommunikation är A och O

Cirka 80 procent av en chefs arbetstid ägnas åt att kommunicera med människor. Den moderna chefens strävan efter delaktighet och dialog i kombination med chefsrollens krav på tydlighet och rättframhet kan göra det lite trickigt.

Börja med att, så tidigt som möjligt, hålla ett möte där du samlar dina medarbetare. Berätta om dig själv, din bakgrund och hur du ser på ditt ledarskap. Var ödmjuk och tydlig med att du värdesätter input från medarbetarna. Efter det gemensamma mötet kan du planera in individuella möten med varje medarbetare. På så sätt får alla möjlighet att beskriva läget så som de ser det och du får en helhetsbild över vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Läs mer: Ny metod som skapar bättre chefer

4. Utbyt erfarenheter

Som chef kan det ibland kännas ensamt. Av förklarliga skäl går det inte alltid att dela sina tankar med medarbetarna. Då är det värdefullt att ha ett utbyte med andra som är i samma position. I ett chefsnätverk deltar både nya och mer rutinerade chefer inom vitt skilda branscher. Syftet är att tillhandahålla ett forum där chefer kan utbyta idéer och erfarenheter och på så sätt berikas i sin yrkesroll. En allt vanligare företeelse är också att ha en mentor att ventilera med och få coachning av

5. Var öppen och ödmjuk inför det nya

Att komma in i en chefsroll är en process som måste få ta tid. Förutom alla nya situationer du kommer ställas inför är det kanske en grupp med människor du aldrig har träffat tidigare som du nu ska vara ledare för. Dessutom kanske det är en företagskultur du inte känner. Så förbered dig på att du inte kan vara förberedd på allt. Var ödmjuk och lär längs vägen. Våga fråga och ta hjälp av dina kollegor.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.