5 tips för att lyckas som ny vd

Ny vd Ny i vd-rollen? Att axla det högsta ansvaret i ett företag är en stor utmaning, som blir lättare om du kommer väl förberedd. Här är expertens bästa tips inför tillträdet.

5 tips för att lyckas som ny vd
Det gäller att ha en plan som ny vd. Foto: Stock Adobe.

Andreas Lökken vid Novare är en av Sveriges mest erfarna assessments-psykologer och har stora vana från chefsutveckling. Hans främsta råd till den nya vd:n är enkelt: Skapa din egen bild av vad utmaningen består i.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– När vi jobbar med onboardingprogram så hjälper vi ledaren att på egen hand definiera en bild. Man har ju som vd ingen att luta sig mot utan man är ensam i gränssnittet mellan ägare och utförandeorganisation. Och det är en oerhört krävande roll, det kommer man inte undan.

Han rekommenderar den blivande vd:n att göra en stakeholder-analys (även kallad intressentanalys), för att kartlägga de interna intressenterna, deras inflytande och inbördes relationer i företaget, och hur vd:n ska kommunicera och arbeta med dem.

– I Stakeholderanalysen måste man både hantera det exekutiva utförandet men också relationen och dialogen med styrelsen. Och inte minst i mindre bolag finns väldigt engagerade ägare som nästintill har synpunkter på var cykelstället ska stå. Det kan låta banalt men blir ofta sjukt frustrerande när det ska hanteras, säger Andreas Lökken.

Fall inte i cykelställsfällan

Alla har sin egen syn på vad som är viktigt, och det finns också många informella makthavare i en organisation. Att identifiera dessa makthavare och förstå deras syn på verksamhetens historia och framtid är mycket viktigt för den nya vd:ns framgång.

– Folk fattar i allmänhet så bra beslut de kan baserat på sina perspektiv och förmågor. Så de som har suttit i 20 år i organisationen och vet hur allt ska gå till är inte illvilliga, men de kan ha enormt stark påverkan och som vd behöver man ha bra relationer till dem, förklarar han.

En annan sak att se upp med är att tidigt gå på lågt hängande frukter i beslutsfattandet. Det kan vara frestande att ta tag i enkla problem och symboliska policyfrågor, innan man har hunnit greppa vad som är verkligt viktigt och inte.

– Många ledare frestas att fatta cykelställsfrågor, men det är inte säkert att det är vad som är viktigast och bäst för att personalen ska trivas och verksamheten och försäljningen ska gå bra, påpekar Andreas Lökken.

Våga ta i målkonflikter

Viktiga framgångsfaktorer är att lära känna verksamheten, branschen och marknaden på ett tidigt stadium. Och man bör lägga mycket tid på att förstå och utveckla relationen till styrelsen.

– Styrelser är inte alls så homogena som vi kanske tror, understryker Andreas Lökken. De är komponerade av människor med olika grad av erfarenhet och kunskap, och vd:n kan få mycket eller lite stöd, och i värsta fall få kämpa med att det finns bristande erfarenhet och behöva ta mer ansvar än man räknade med.

Vilka fällor ska man undvika?

– Var inte rädd för att adressera målkonflikter. Människor vill i allmänhet ha mycket frihet men samtidigt efterfrågar många mycket stöd. Vi vill ha befogenheter men är inte alltid lika intresserade av att ställas tills svars för vad vi gör. Yrkeslivet är på så sätt ganska motsägelsefullt, och goda ledare har förståelse för detta, menar Andreas Lökken.

Bekräfta medarbetarna

Han understryker att detta gäller människor, men också organisationer: de ska vara lönsamma och snabba, men också hållbara och ha plats för mångfald. Vd:n gör sig själv en tjänst genom att hålla ögonen öppna efter dessa målkonflikter under sina första 100 dagar. För målkonflikter finns garanterat.

– Kanske en hårdför controller tycker att det är för jäkligt att kostnaden för frukostbullar är för hög, och på en HR-avdelningen sitter någon annan och tycker att frukostbullarna är värda varenda krona för att folk kommer in och får frukost, stärker kittet och utbyter tankar.

Vd:n har en komplex roll i detta, som den exekutivt ansvariga som ska prioritera, driva och samordna för verksamhetens bästa. Men man behöver också se och bekräfta människor.

– Den som vill förändra något måste börja med att förstå och bekräfta människors upplevelse av nuläget. Först därefter kan man utmana och utveckla det, säger Andreas Lökken.

– Till controllern säger du kanske: det låter som mycket pengar på frukostbröd till personalen. Samtidigt är det oerhört viktigt för att de ska trivas, och därför är det väl värt att lägga pengarna. Men jag uppskattar att du har kontroll på utgifter.

FAKTA

5 tips för att lyckas som ny VD:

1. Gör en egen plan för onboarding

I vd-rollen ingår en stor mängd ansvar som inte går att delegera bort. Därför har du också stora fördelar av att göra din egen strukturerade plan för hur du sätter dig in i rollen och verksamhetens förutsättningar.

2. Gör en stakeholderanalys.

I alla verksamheter finns en många människor som har stark påverkan på resultatet, oavsett deras formella roll. Du kommer att vara en avgörande person för alla dessa, och du har allt att vinna på att försöka förstå och skapa goda relationer med dem för att ta tillvara deras perspektiv, deras erfarenheter, och visa dem att de är viktiga för dig.

3. Förstå, bekräfta, utmana, utveckla.

Detta är världens kortaste recept för att skapa förändring hos medarbetare. Om du gör arbetet med stakeholderanalysen väl, och människor i din verksamhet känner sig förstådda och bekräftade, så förvärvar du också mandat för att utmana dem och hjälpa dem utveckla sina förmågor på längre sikt.

4. Skilj mellan stort och smått, långsiktigt och kortsiktigt – när det väl är möjligt.

Som helt ny i en verksamhet har du ofullständig kunskap om potentiella konsekvenser av olika beslut. Ge dig själv tid att skapa en djupare förståelse innan du börjar driva förändring. Med det sagt; om du är uppmärksam kan du sannolikt ganska tidigt plocka lågt hängande frukter med beslut som förbättrar produktionsförutsättningar och trivsel – så länge dina beslut inte begränsar dina handlingsalternativ på längre sikt.

5. Ta hänsyn till målkonflikter, de hjälper dig prioritera.

I rollen som vd är du ansvarig för att hantera en mängd olika behov och avvägningar med begränsade resurser. Utgå redan från början från att du inte kommer att kunna göra alla nöjda i varje givet tillfälle – men med kunskap om verksamhetens målkonflikter har du goda förutsättningar att fatta vettiga och konsekventa beslut över tid.

Frågespalt!

Bengt Rimark, ny vd för Pinewood:

Vilka är dina framgångsfaktorer för att lyckas som ny vd?

– Träffa omgående kunder och återförsäljare. Be dem ärligt berätta för dig hur de upplever bolaget och skapa ett förbättringsarbete baserat på ett utifrån och in-perspektiv.

Bengt Rimark är ny vd för Pinewood.

Skapa forum för information – information inom bolaget och bland återförsäljare skapar engagemang och kunskap. Jag har jobbat över 25 år med kommunikation och jag har hittills aldrig fått klagomål på att jag informerat för mycket.

Våga ta beslut. Så länge åtta av tio beslut är bra för företaget, driver det bolaget framåt. Viktigt också att vara prestigelös så att du kan gå tillbaka och ändra de beslut som eventuellt inte blev bra.

Nämn en fälla man bör undvika som ny vd.

– Starta inte fler förbättrings- eller förändringsprojekt än vad organisationen klarar av att hantera. Det skapar bara frustration och ger ingen utväxling. Börja hellre med färre och driv dem med full kraft så att de går i mål. Och glöm inte att fira framgångarna!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.