5 saker som utmärker högpresterande team

Teambygge Högpresterande team är väldigt sällsynta. En undersökning visar att bara 8,7 procent av 1 000 team kan betecknas som högpresterande team. En gemensam sak för dem är deras arbete i hög grad bygger på förtroende.

5 saker som utmärker högpresterande team
För att få ett effektivt team behöver du jobba mycket med kulturen. Foto: Stock Adobe

Undersökningen genomfördes av Ignite80 och presenterades av Harvard Business Review och pekar ut fem områden som utmärker toppteam:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

1. Högpresterande team låter inte frågor kring samarbete lämnas åt slumpen. För dessa team är det tre gånger så sannolikt att de, jämfört med normala team, börjar arbetet kring ett projekt med att diskutera om hur de ska samarbeta, vilket leder till färre missförstånd och smidigare samarbete längs vägen. De diskuterar bland annat uppgiften som ska genomföras, på vilket sätt de ska kommunicera och erfarenheter kring andra projekt som blivit framgångsrika eller misslyckats. Det kan faktiskt också vara viktigt att diskutera fram en plan om något skulle gå snett. Det viktiga i sammanhanget är att man diskuterar mycket innan start, då det är förtroendeskapande.

2. Högpresterande team håller alla kollegor i teamet uppdaterade. Men andra ord, stor transparens skapar inte bara förtroende utan det ger också bränsle åt kreativitet, prestation och lönsamhet. Undersökningen visar också att medlemmar i högpresterande team tar ett stort ansvar att dela information och inte förväntar sig att cheferna ska göra det. Men om det ändå är så att kollegor döljer information för varandra, så kan man vara ganska säker att det finns andra underliggande motiv. Exempelvis kan det handla om någon form av maktkamp. 

3. Högpresterande team delar framgångar. Att få beröm för en bra prestation är inte bara en belöning för den enskilde teammedlemmen, det är också en möjlighet att ytterligare bygga upp teamet. I stället för att försöka nå enskilda framgångar vill medlemmar ofta dela beröm och framgångar med sina kollegor. Genom att göra detta byggs ytterligare förtroende upp. Forskning visar också att vi genom att dela beröm upplevs som trevligare, utan att för den skull upplevas mindre kapabla.

4. Högpresterande team upplever att oenighet gör dem bättre. Undersökningen visar att medlemmar i dessa team ofta är övertygade om att oenighet ofta leder till bättre beslut. Men de anser också att deras teamkollegor är bättre på att inte göra oenighet till något personligt. Det leder också till att man är mindre rädd för just oenighet och att detta mycket mer sällan leder till gräl.

5. Högpresterande team är bättre på att lösa konflikter. Medlemmarna i dessa team är mer villiga att ta tag i eventuella konflikter och försöka prata med varandra om någon form av spänning upplevs. Man har helt enkelt ett mer vuxet perspektiv i förhållande till sina kollegor och inser att det alltid kommer gå upp och ner med relationer i ett team, men att man kan reparera skador som uppstått i relationerna. Grundbulten i dessa team är att de byggt upp ett förtroende som klarar olika påfrestningar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.