Vänd ryggen åt resultatet!

Ledarskap Fyra av fem svenskar går till jobbet utan att känna ett större engagemang för sitt arbete. I boken Emplayment, utgiven av Liber, presenterar författarna Jesper Ek och Tommy Lundberg en inkluderande tanke- och arbetsmodell för ledarskap i en ny tid.

Vänd ryggen åt resultatet!
Jesper Ek och Tommy Lundberg Foto: Alexander Lindström

Med en enda bokstav ändrar de det gamla systemet – employment – för anställning av medarbetare till ett system med fokus på inställningen till medarbetare. Ett system som alltid tar sin utgångspunkt i den mellanmänskliga kontakten

– Det finns ingen universallösning för de utmaningar som ledare möter i sitt arbete, men det finns en förutsättning som gäller för allt ledarskap i alla organisationer: det handlar om människor. Vi tror verkligen på Emplayment som en ny modell. Vi har till exempel en stark föreningskultur i Sverige, där människor känner ett tydligt “varför” när de engagerar sig i en förening. Den känslan vill vi föra över till yrkeslivet. Modernt ledarskap handlar inte bara om att ta hänsyn till, utan faktiskt ta utgångspunkt i människorna. Ingenting börjar med resultat, utan allt börjar med människor, säger Jesper Ek.

Emplayment tar sin utgångspunkt i mänskliga behov och drivkrafter, den hjälper ledare att frigöra engagemang, energi och effekt i sin organisation. I boken varvas teoretiska studier med levande exempel och författarnas egna erfarenheter för att förklara varför det är dags att förändra det ledarskap som dominerat arbetslivet i över hundra år. Boken är ett inspirations- och arbetsverktyg för chefer, ledare och ledningsgrupper i såväl privata som offentliga organisationer. Men den är också nyttig för den som vill utvecklas i sitt medarbetarskap.

Läs mer: Fyra punkter för ett gott ledarskap

– När människor får chansen att skapa känslomässiga band och känna samhörighet, när de har ett meningsfullt syfte, när de själva får välja att ställa upp för varandra och den gemensamma saken, och får utveckla tankarna om hur de tillsammans ska jobba för att nå dit de vill, blir resultatet större än summan av delarna. Det är som en orkester, där dirigenten står med ryggen mot publiken, och bryr sig om att få orkestern att spela tillsammans. Inte med syftet att få applåder utan för att skapa en fantastisk musikupplevelse. På samma sätt ska man vända ryggen mot resultat och fokusera på gruppen, då kommer resultat att komma, menar Tommy Lundberg.

”I miljöer där medarbetarna känner sig inkluderade, involverade, motiverade och engagerade pratar man om hela organisationen som ”vi”. Om du hör dina medarbetare, eller för all del dig själv, prata om andra i organisationen som ”de” så är det en varningssignal. Vi-känslan är helt avgörande för prestationen” – ur boken

Jesper Ek har en gedigen bakgrund som chef och ledare i internationella företag som Pharmacia, Biovitrum och Roche. Sedan 2018 arbetar han som föreläsare och konsult och är bland annat certifierad ”utmärkt talare” i Close Chefsnätverket och återkommande föreläsare vid London Business School.

Tommy Lundberg har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som författare, föreläsare och konsult med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang. Han har tidigare skrivit sju böcker på dessa teman.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.