nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Utkom 25 mars 2019

Nr Vd 2 2019

Tema: Vd:s ansvar och roll.

Inspiration: Maud Spencer vill se sitt företag växa.

Affärerna: Lönsamt varumärkesarbete.

Ledarskap & styrning: Så hanterar du besvärliga personer.

Verktygslådan: 7 sätt att lyckas med extern påverkan.

Ägare & styrelse:Krav ger klirr i kassan.

 

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.