Tydlighet ger framgång

Företagskultur Varför finns ditt företag? Vilka är värderingarna och vart är företaget på väg? En tydlighet kring dessa frågor är nyckeln till lönsamhet, enligt boken, Sex steg till en lönsam företagskultur.

Tydlighet ger framgång

Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. En framgångsrik kultur har motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda, lojala kunder.

Vad är det då som skapar dessa framgångsrika företagskulturer? Enligt Sofie König och Henrik Martin, författare till boken, Sex steg till en lönsam företagskultur (Ekerlids förlag), handlar det om tydlighet kring företagets existentiella frågor, det vill säga, varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.

Boken ger praktiska råd och tips om hur du utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig också att ställa de rätta frågorna och innehåller konkreta exempel på företag som jobbat framgångsrikt med sin företagskultur.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.