nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tydlighet ger framgång

Varför finns ditt företag, vilka är värderingarna och vart är företaget på väg? En tydlighet kring dessa frågor är nyckeln till lönsamhet, enligt boken, Sex steg till en lönsam företagskultur.

Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. En framgångsrik kultur har motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda, lojala kunder.

Vad är det då som skapar dessa framgångsrika företagskulturer? Enligt Sofie König och Henrik Martin, författare till boken, Sex steg till en lönsam företagskultur (Ekerlids förlag), handlar det om tydlighet kring företagets existentiella frågor, det vill säga, varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.

Boken ger praktiska råd och tips om hur du utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig också att ställa de rätta frågorna och innehåller konkreta exempel på företag som jobbat framgångsrikt med sin företagskultur.

Etiketter:

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här